Lär dig att förlåta

Lär dig att förlåta!

– föredrag & workshop

Söndag 27 feb 13.00-17.30

Längtar du också efter känslomässig stabilitet? En längtan efter att släppa gammalt groll som gnager i det undermedvetna? Längtar du efter att kunna släppa taget och frigöra dig från tyngden av det oförlåtna i bröstet? Önskar du att du inte hakade upp dig själv så lätt och så ofta med irritation, besvikelse och uppgivenhet inför andras beteende?

Att lära sig att förlåta är en ovärderlig, essentiel egenskap att kultivera för att uppleva sinnesfrid, glädje och tillfredställelse i livet. Att dela denna planeten med så många människor som ser på verkligheten på ett annat sätt än vi gör det oundvikligt att vi förr eller senare trampar varandra på tårna och gör varandra ledsna och besvikna. Det är en del av den mänskliga växandeprocessen. Även de mest kärleksfulla relationerna kan leda till spänningar när vi tycker eller känner olika.

Många gånger bygger vi upp berg av det oförlåtna som inombords och skapar hårdhet, bitterhet, misstänksamhet och avtrubbning gentemot andra. Det gör att vi tenderar att ge upp på värdefulla relationer och tillfällen att älska och på detta sättet utesluter oss själva från djupare intimitet och vänskap med människor runtomkring oss. För att lära oss att leva i harmoni med andra och skapa kärleksfulla relationer så behöver vi lära oss att förlåta. Förlåtelse befriar, lättar, skapar mening i kaoset, ger oss kraft och öppnar för nya perspektiv. Förlåtelse klargör våra relationer, balanserar vårt nervsystem och hjälper oss att bygga upp styrka och mjukhet inombords och öppenhet gentemot omvärlden.

Förlåtelse har lovprisats i alla spirituella system, som en av de mest väsentliga mänskliga dygderna. Nu har dock även up-to-date vetenskap kunnat instämma med detta och påvisat i ett växande antal fascinerande studier om förlåtelsens möjlighet att skapa välmånde på det fysiska, känslomässiga och mentala planet. Forskning visar att förlåtelse bidrar till att reducera ilska, smärta och lidande, stress, depression och leder till en större känsla av glädje, optimism, hopp, mod, medkänsla och självförtroende. Det är också grunden till långvariga, harmoniska och kärleksfulla relationer.

I ett samhälle som blir alltmer lättkränkt och en kultur som uppmanar till misstro, spänningar och uppdelning av människor blir förlåtelse en allt viktigare egenskap att kultivera, för både individ men också för att skapa det samhälle vi alla önskar att leva i – med kärlek, medkänsla, ömsesidig respekt, vänlighet och tilltro.

Denna inspirerande workshop kommer att presentera förlåtelse med en “hands-on approach” där deltagarna inbjuds till att utforska förlåtelse som en möjlighet för att släppa taget om spänningar och känslan av hjälplöshet, att släppa taget om ilska, bitterhet och andra oönskade inre känslomässiga tillstånd. Deltagarna kommer också att få med sig konkreta praktiska verktyg och andra tips för att kunna träna och bli bättre på förlåtelse i vardagen.

Workshopen kommer att ha både en teorietisk del men även en praktisk del och bygger på såväl uråldrig spirituell vishet men även modern vetenskaplig forskning. Workshopen kommer att svara på följande frågor:

– Vad är förlåtelse?

– Varför ska jag förlåta? Vad tjänar jag på det?

– Innebär förlåtelse att jag accepterar den andra personens beteende?

– Skillnaden på förlåtelse och försoning

– Hur din hälsa påverkas av förlåtelse (och bristen på förlåtelse)

– Varför känns det så svårt att förlåta vissa saker?

– Vad förlåtelse INTE är

– Hur kan jag lära mig att förlåta och släppa taget?

– Hur kan jag lära mig att förlåta mig själv?

– Vad är länken mellan förlåtelse och spiritualitet?

– Varför förlåtelse inte är något vi kan forcera men lära oss att öppna oss för

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Praktiskt:

Tid: Söndag 27 feb 13.00-17.30 (inkl te-paus)

Din investering: 350kr i dörren (250kr Natha students)

Swish: 1233397171

Bankgiro: 785-7162

(markera betalning med “förlåtelse”)

Efter anmälan skicka oss ett mail till stockholm@natha.se

Plats: Natha Yoga Center

Narcissvägen 12 Älvsjö

Lärare: Folkhälsovetare och yogalärare Aurora Georgijevic

OBS! Begränsat antal platser. Plats kan endast reserveras genom betalning. Ingen återbetalning, men biljett är opersonlig och kan ges vidare.

Date

Feb 27 2022

Time

13:00 - 17:30
QR Code

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *