Lærerne er meget givende og dygtige, hvilket jeg er meget taknemmelig for. I det hele taget er det rart at være omgivet af kærlige og åbensindede mennesker. Jeg har kun godt at sige om Natha yogaskolen som for mig er den skole jeg befinder mig bedst på når det gælder personlig og spirituel udvikling.

 

2. års studerende:

Jeg har fulgt kurset intensiv yoga i 1 ½ år. Jeg har deltaget i nytårslejren, og vira lejr. Mange lærere og elever er blevet mine gode venner.
Jeg har fået meget ud af at gå på skolen. Allerede på det første år blev jeg introduceret for elementære teknikker og metoder i hatha yogaen, der er værktøjer som kan hjælpe mig mentalt, åndeligt, spirituelt og helbredsmæssigt resten af livet.

Jeg har aldrig gået til yoga før og det meste af undervisningen var helt ny viden. På mange måder var det et spændende møde med en verden der var fremmed, men dog bød mig velkommen. Natha Yogacenter har vist med deres kreative og intelligente yoga-system at de kombinere traditionel østlig yoga-videnskab med moderne europæisk tankegang, altså oversætter viden fra forskellige geografiske områder, og tidsaldre, som så i skolens yoga-system efterfølgende indgår i en større samlet nutidig syntese.

Jeg ser derfor Natha Yogacenter som en seriøs yogaskole, der underviser i et yoga-system, som er bearbejdet både originalt, omhyggeligt og meget selvstændigt.
Jeg kan derfor anbefale Natha Yogacenter som en meget unik og seriøs yoga-skole.

 

4. års studerende:

Jeg begyndte for en årrække siden at interessere mig for yoga og meditation, og mødte så Natha yogacenter. Jeg startede på yogakurset i marts og i juli var der sommerlejr i Nordsjælland på en skøn gård i landlige omgivelser, som skolen brugte til retreats og lign.
Jeg deltog i Hatha yoga lejren og fik hurtigt et nyt indblik i skolens mange facetter, folkene der arbejdede der (underviste, gjorde rent, lavede mad, administration osv.)

arbejdede for et højere formål, uselvisk arbejde i overensstemmelse med universets vilje (karmayoga) og igennem denne måde at arbejde på, opnå indre ro, nærvær og en dyb tilfredshed med netop den opgave man foretog sig i dette øjeblik. Det fascinerede mig. Jeg mødte også elever fra andre steder i landet hvor skoler afholder kurser. En yderst inspirerende sommerlejr alt i alt.

Det holdt mig da heller ikke fra at gentage succesen året efter, men denne gang i et dybere perspektiv. Jeg tog et telt på ryggen og min kæreste i hånden. Vi startede med at deltage på tantralejren hvilket var en utrolig smuk og vidunderlig oplevelse. Derefter lavede vi karmayoga på hatha yoga lejren, hvor vi hjalp til med at lave mad til deltagerne. Det var en rigtig god måde til at forstå den dybere mening med karmayoga og alle de goder den bringer med sig. På den måde begyndte jeg også at skabe mere nære relationer til de andre på skolen.
Årene er gået og jeg har udvidet min horisont med flere kurser, som der jo er en bred vifte af på skolen, jeg er blevet yogalærer og jeg er flyttet i ashram med min søn som nyder godt af at lege med de andre børn som også bor her. Ja, Natha har været årsag til en enorm personlig udvikling i mit liv og en indre rejse som egentlig kun lige er begyndt.

 

9. års studerende:

Jeg startede for 9 år siden som elev på Natha Yogacenter med at deltage i et ugentligt yogakursus og den daværende teatergruppe, der var tilknyttet skolen. Det berigede mig meget at lære metoder til selvudvikling og samtidigt at kunne integrere det spirituelle aspekt kreativt med min interesse for teater.

På den måde oplevede jeg at kunne formidle nogle af de dybe oplevelser, jeg havde gennem yoga og meditation, til andre mennesker.

Jeg har altid haft stor interesse for personlig udvikling, psykologi, spiritualitet og kreativitet gennem kunst og teater. Jeg oplevede at en dyb del af mig selv blev mødt gennem kurserne på Natha, hvor der blev skabt en sammenhæng mellem forståelsen af den menneskelige struktur og måder til at udvikle den.

Efter en række år hvor jeg havde deltaget i flere kurser gennem Natha, gik det op for mig, hvor meget jeg havde udviklet mig gennem yogaens praksis – og besluttede at tage uddannelsen som yogalærer, for at kunne videregive de fantastiske redskaber jeg selv havde modtaget.

Jeg er gennem hvad jeg har lært og praktiseret på Natha, blevet et mere sundt, kærligt og dybt menneske. Jeg har lært mange teknikker til at holde kroppen sund og mærker effektive resultater ved brug af disse. Jeg har fået mange dybe venskaber blandt de mennesker og kolleger jeg har mødt gennem Natha, og oplever at mine relationer til venner og familie generelt er blevet dybere og bedre, fordi jeg selv er et mere helt og lykkeligt menneske. Jeg har meget mere overskud, interesse og oprigtig kærlighed at give til mine omgivelser og mærker det som et klart resultat af de forståelser og integrationen af dem, som jeg har gjort mig i gennem årene på Natha.

Jeg er inderligt taknemmelig over alt det jeg har modtaget gennem denne skole og de smukke mennesker og lærere, jeg har mødt her – og ønsker særligt at nævne Mihai og Adina Stoian som 2 pragteksemplarer på lærere, som giver sig selv helhjertet og formår at inspirere og guide andre i en grad jeg ikke anede et menneske kunne. Mit liv er blevet beriget gennem deres undervisning og den personlige rådgivning, jeg har modtaget gennem dem.

Jeg oplever dem begge som meget engagerede, dedikerede lærere, der gør deres bedste for at hjælpe andre og de er samtidig et vidunderligt eksempel for mig på et lykkeligt, spirituelt parforhold.

 

9. års studerende:

Jeg har været medlem af Natha i 12 år, jeg nyder fuldt ud mit medlemskab.

Jeg har kun positive oplevelser i Natha, jeg har lært kærlighedens væsen at kende, både igennem venskaber og tætte relationer. Det, jeg har lært igennem arbejdet med min seksuelle energi er meget raffineret, omsorgsfuldt, opbyggende for krop, sind og ånd. Vi lærer at arbejde med den seksuelle energi på en bevidst måde, så den ikke bare er en ubevidst udladning af frustration, som gør sig gældende for mange mennesker. Jeg kan kun anbefale folk og især de unge at komme til vores tantra klasser så de bliver mere bevidste om hvordan de bruger deres livsenergi, som den seksuelle energi jo er.

 

5. års studerende:

Jeg besøgte Natha første gang for 5 år siden. På det tidspunkt var jeg træt af den spirituelle verden. Jeg havde læst en masse, men fordi jeg ikke havde en metode til at omsætte de fine teorier og ideer til praksis, følte jeg, at det var tidsspilde at beskræftige sig med spiritualitet. Det var således med en stor portion skepsis, at jeg begyndte at praktisere yoga. På det tidspunkt lavede jeg styrketræning og kampsport, og yoga var efter min opfattelse var en slags gymnastik for piger.

Men jeg blev overrasket over dybden og kompleksisten af yoga. Det har været fantastisk at lære, hvordan yoga er et utroligt effektivt redskab til personlig og spirituel udvikling. Og jeg er dybt taknemmelige for de metoder, jeg har lært på Natha yogacenter. Da jeg senere begyndte at studere tantra lærte jeg endnu kraftigere metoder til selvudvikling, som derudover også kan bruges til at bringe mere lykke og kærlighed i parforhold.

Jeg har en kæreste, som også studerer tantra på Natha og takket være de metoder, vi har lært på skolen, er vores forhold blevet konstant bedre og bedre de sidste 3 år. Derudover har jeg mødt en masse mennesker på Natha, som er mine nære venner.
Jeg har aldrig oplevet nogen form for tvang, bevidst manipulation eller set tegn på ulovligheder såsom organiseret menneskehandel eller lign. som det antydes i pressen.

Det er min klare opfattelse, at Natha yogacenter reelt er og drives som en yoga skole. Jeg har heller ikke set sekteriske tegn. Folk kan komme og gå som de vil, deltage på de kurser og foredrag, de har lyst til. Jeg har aldrig oplevet at skulle forsvare hvorfor jeg ikke kom til yoga sidste tirsdag eller hvorfor jeg ikke kom til et bestemt foredrag. På samme måde som hvis man går til fodbold og springer en træning over.

Jeg takker Natha for alt hvad stedet har givet mig! Og især takker jeg Mihai for at være en fantastisk underviser og for det kæmpe arbejde, han udfører for skolen.

 

5. års studerende:

Inden jeg begyndte at praktisere yoga på natha havde jeg undersøgt mange tankesystemer og været på adskillelige andre yogaskoler og herunder hos dem lavet flere retreats etc.

I øvrigt er den yoga som blev undervist her den mest ikke dogmatiske og praktisk orienteret yogaundervisning jeg indtil den dag har stødt på. Herunder fandt jeg en intelligent sammensætning af praksis med dertilhørende forklaringer for enestående (Natha er det første og eneste sted jeg fandt hvor jeg modtog skriftlig teori med hertilhørende forklaringer om både fysiske såvel som de mere psykologiske effekter af min yoga praksis). Jeg har studeret yoga nu i natha i næsten 7 år. herunder er jeg ved at færdiggøre uddannelse som yogalærer ved siden af mit psykologistudie. Jeg har – og trods det at jeg har været en del steder – aldrig fundet et så intelligent og seriøst videnskabelig – trin for trin vej til at finde ressourcer og redskaber til transformation.

Hvis jeg efter forklaringerne ikke selv oplevede effekterne – kunne jeg efter min bedste overbevisning aldrig have fulgt kurset videre, så ville det have virket rent filosofi  – ell. som noget andet end det yogaen er: En vidunderlig mulighed for at lære sin krop og sindets funktioner bedre at kende og OPLEVE det selv i praksis.

Som sagt havde jeg før jeg begyndte på natha været mange steder –  men det som betød så meget for mig da jeg opdagede natha var netop alt det ikke-sekteriske: her skal man ikke gå i orange tøj for at være med i inderkredsen ell. indrette sig for blot en snæver måde at være på. Også – jeg har altid læst meget og studeret meget også i kraft af mit studie – Natha har været blandt få steder hvor jeg følte jeg blev opfordret til at tænke selv – og ikke blot fik at vide hvad jeg skulle tænke.  – men at lære at benytte – og udvide mine kapaciteter som menneske.

Men ellers – selvom jeg synes natha nu passer mig bedst, og i høj grad er udviklet og bredt favnende, ser jeg ikke nogen forskel for mange af de andre steder hvor jeg har deltaget på foredrag ell. tidligere gået til yoga. De få yogaskoler som underviser ud fra en mere helhedsorientering har oftest ”kollektiver” (ashrams) tilknyttet hvor man kan bo for at intensivere sin praksis. Det ved jeg, for jeg har boet i flere. Mange andre ting af ligheder kan nævnes. Involvering og aktiv deltagelse herunder at dedikere sin tid til frivilligt arbejde for noget man tror på, gør ingen til en sekt.

I fht. de mange skoler og steder jeg har kendt, kan jeg se en forskel for natha fra andre som er tydelig – deres åbenhed. Natha yogacenter tør undervise/oplyse om den tantriske seksualitet ell. forståelsen af denne del af mennesket helt åbenlyst. – Forståelsen af og undervisningen om vores erotiske potentiale som et område vi ikke har lært særlig meget om (i forhold til den viden som findes i tantra). Det underviser de så i og er åbne for at informere om. Det er enestående i Danmark, den tilgængelighed for viden om disse emner.

Natha Yogacenter opfordrer folk til at leve det de underviser. Det har betydet meget for mig at se at, idet de opfordrer til at tænke frit, vil de heller ikke stoppe med at oplyse om emner blot fordi mange mennesker har store tabuer ell. fordomme, frustrationer osv. hvad angår det seksuelle – Tværtimod; de ønsker netop at denne viden er tilgængelig for alle som måtte ønske at forvandle deres liv – med alle dets aspekter – til større livsglæde og mod. Dette har jeg selv oplevet bringe store positive forandringer i mit eget liv, såvel som set det gavne mange andre.

 

8. års studerende:

Som elev på Natha Yogacenter er jeg blevet tilbudt en bred vifte af teknikker og metoder til et bedre helbred og en sundere forståelse af mig selv og min verden. Jeg oplever at Natha Yogacenter præges af nysgerrighed at undersøge og generobre de dele af vores væsen som i dagens samfund ellers ikke møder et sprog eller metode.
Folkene bag Natha er ikke andre end os alle; hundereder af mennesker der har lagt titusinder af hjertefulde timer i at opretholde og udvikle dette center for mod, kærlighed og indre udforskning.

Tak til folkene bag Natha – alle sammen!

 

19. års studerende:

Jeg har været medlem af Natha i 19 år. Jeg har kun oplevet at blive styrket emotionelt, mentalt og åndeligt igennem yogaen.

Jeg er opvokset i et hjem med misbrug, yogaen har styrket mig i at bryde det mønstre som min miljø arv ellers ville have givet mig.

 

9. års studerende:

Jeg er lærer på Natha Yogacenter og far til en søn på 6 år.

Jeg bor i en ashram (spirituelt kollektiv) sammen med andre af Nathas elever og lærere. Der kommer min søn og besøger mig hver weekend. Det er han meget glad for, for der er altid nogen at lege med i ashrammen. 6 børn i alderen 6-10 år bor der mere eller mindre på fuld tid, alle sammen børn af lærere på Natha.

I løbet af de år jeg har gået på Natha er jeg vokset fra at være en stor drengerøv til at være en moden mand og det må jeg til stor del tilskrive den undervisning jeg har modtaget på yogaskolen. Jeg har lært mig selv at kende fra mange nye sider, jeg har lært at tage ansvar for mit eget liv og har fået en meget sundere livsstil (er fx blevet ikke-rygende, ikke-drikkende vegetar). Spiritualitet er for mig blevet en livsstil og hvad er der så galt i det?

 

4. års studerende:

Jeg kan bare bidrage med at sige jeg går på Emils hold i Helsingør og der har jeg fået større indsigt i mig selv, har fået  det væsentlig bedre i og med min krop, jeg spiser stadig lidt kød og kan også stadig drikke lidt  alkohol og tænde en cigaret, men lysten til alle tre ting bliver mindre og mindre, som årene går. Jeg kan mærke at jeg får det bedre. jeg følger mine egne fornemmelser, det er min måde at forandre livet på. Jeg stiller spøgsmål, jeg undersøger, hvad er godt for mig, kan jeg lide det her? Får jeg det godt?  Når jeg praktisere min yoga, kommer til min undervisning, spiser sundt ja så føler jeg mig stærk og meget glad. I en periode stoppede jeg grundet dødsfald i familien,. Da lod jeg mig rive med af usundt mad, alkohol og cigaretter, blev sådan lidt åh vi skal også bare nyde livet agtigtt, men jeg blev mere ligeglad
og fik det dårligt med mig selv. Og nød IKKE livet, så jeg fik lov at komme tilbage på mit hold og det var godt. For mig er det vigtigt at holde mig i form, jeg ser så mange mennesker der på min alder har svære skader, er for tykke og dårlig tilpas og det er som om de acceptere deres tilstand, undskylder det med alderen, som det at blive ældre….

Jeg vil ikke sige at Natha er for alle og en hver, nogen finder glæde ved at løbe, nogen for kampsport og andre sportsgrene, nogen elsker deres yoga i fitness centeret,  jeg har selv trænet ,løbet og spillet vollyball. Jeg har  taget en yogauddannelse på Helsingør yoga skole, men jeg fand att den måde som vi praktiserer på hos Natha, mere effektiv og  langt dybere og det passer bare godt til mig og min natur. Tak  fordi vi er så forskellige, det ville være en mærkelig ensporet vej hvis vi alle gik den samme vej.

Min veninde gik sammen med mig i ca. to år , hun er stoppet for et halvt år siden, vi ses stadig rigtig meget, ligesom jeg ses med min familie og alle mine dejlige venner. De fleste har altid syntes jeg var lidt skør, men det er ikke blevet være de sidste 5 år. Jeg har ingen personlige  venner fra skolen og har ikke deltaget i anden undervisning end den jeg får i Helsingør af min dygtige lærer og ind i mellem spændendee vikarer.  Jeg har en gang været inde på skolen i København og den er meget smuk og der er en fredfyldt stemning. Med fare for at lyde hjernevasket, så har min praksis af Natha yoga kun givet mig noget godt og jeg fortsætter.

Jeg kan ikke udtale mig om noget jeg ikke ved. Jeg har ikke selv oplevet noget der minder om hjernevask, sex og udnyttelse. En fra mit hold kommer hver gang og rykker borde uden at beklage det en eneste gang, måske vi kunne lærer lidt af det!!! Måske’  vi hjælpes ad med at flytte på plads sammen bagefter,nogen skal skynde sig og smutter. Der er ingen kritik og alle bliver accepteret og lyttet til.  Hvis der er nogle rådne kar inden for Natha har jeg ikke selv set det. Jeg er medlem af -og betaler til folkekirken, det er ikke alt den står for, eller har gjort, jeg kan stå inde for.  Jeg er medlem af Danmark og betaler her til, det er heller ikke alt jeg ved om, eller kender til, men jeg er stadig medlem. Som menneske må jeg se på mig selv og rykke mig i den retning der for mig virker god. Så længe jeg kan se mig selv i øjnene.  Det er kun indefra vi kan forandre tingene, det er nemmere at være kritisk end korrekt!