Tilmelding til kurser, workshops, retreats

Tilmelding kan ske online eller ved henvendelse i vores reception i vores hovedcenter på Nørrebro.

Ved afmelding til et retreat senest 10 dage før begivenhedens start refunderes det indbetalte beløb, fratrukket et administrationsgebyr på 20 % af beløbet. Efter dette tidspunkt refunderes indbetalte beløb ikke.

Kursusdeltagelse

Dit medlemsskab er personligt, og kan ikke benyttes af andre end dig.

For at kunne fastslå din identitet, opbevares dine personoplysninger.

Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til os. Det er dit ansvar, at Natha Yoga Center til hver en tid har dine korrekte kontaktoplysninger.

Fravær

Du må højest have 15 fraværsgange på en sæson, fra 1. september til 31. august. Har du været fraværende, modtager du det udleverede materiale fra fraværsperioden og har mulighed for at konsultere underviseren for opfølgning og vejledning. Du kan desuden se/høre optagelserne af den undervisning, hvor du ikke deltog. Du betaler for kurset måedligt, så længe du er tilmeldt, også selvom du er fraværende

Pause

Du har mulighed for at holde pause i op til tre måneder mod betaling (300 kr. pr kursus). Du skriver en mail, hvor du angiver kursus samt start- og slutdato for perioden. Betalingen opstarter automatisk igen, når pauseperioden udløber. Der er ingen mængderabat.

Opsigelse

Du kan til enhver tid stoppe din deltagelse på et kursus. Opsigelsen skal ske senest dagen før din kommende betaling

Opsigelse kan foregå pr. mail til natha@natha.dk med oplysning om for- og efternavn. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt du har opsagt din deltagelse på et kursus, skal du kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse.

Stopper du på et kursus, du har forudbetalt, før periodens udløb, refunderes beløbet ikke for de resterende måneder.

Hvis du framelder dig et kursus men ønsker at tilmelde dig igen, betragtes du som ny deltager. Kontakt os da på mail natha@natha.dk. Du starter på samme niveau, som da du sluttede eller derunder.

Betaling

Betalingen starter fra den dato du starter på kurset og trækkes hver måned den samme dato, starter du f.eks. d. 20. september, trækkes pengene hver den 20. i måneden

For sen betaling

Betales kurset ikke, udsendes et rykkerbrev og der opkræves et administrationsgebyr på 100 kr. pr rykkerbrev.

Prisændringer

Prisændringer meddeles via mail samt ved opslag i centrene og på websitet senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

Helbredstilstand og personskade

Hvis du har nogle psykiske eller fysiske lidelser, kan du snakke med læreren når du starter, som vil vejlede dig. Det er endvidere muligt at få opfølgende samtaler.

Al praksis sker på eget ansvar. Du er selv ansvarligt for at være i en fysisk og psykisk helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Natha Yoga Center. Natha Yoga Center tager heller ikke ansvar for personskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

Nyhedsbreve og information

Når du vælger at takke ja til at modtage Natha Yoga Centers elektroniske nyhedsbrev samtykkes der samtidigt til, at Natha Yoga Center må gemme og anvende dine oplysninger til at sende relevante nyhedsmails.

Der tages forbehold for trykfejl, samt ændringer i vilkår, priser og program.

NATHA YOGA CENTER, CVR 28637586, Merkur Bank 8401 1093758, natha@natha.dk, 2396 0668, www.natha.dk