Dommerens begrundelse mangler hjerte og menneskelig indsigt og bærer umiskendeligt tegn på, at han på forhånd havde taget beslutningen og blot lemfældigt søgte nogle få udtalelser til støtte for sin begrundelse, uden hensyntagen til,  at disse udtalelser faktisk var en lodret løgn – modbevist ved et flertal af vidneudtalelserne.

For eksempel lod han én løgnagtig udtalelse fra én enkelt person, om at Natha ikke havde pengene, få en afgørende indflydelse – i modsætning til 10 vidner, der enstemmigt bekræftede,  at de havde tilsagn fra Banken indenfor den nævnte deadline.  

Forenings-medlemmernes ihærdige arbejdede formåede tilfulde at løfte den nødvendige bevisbyrde i retsagen, hvor de bevidste Nathas reelle ejerskab af ejendommen Møngevej 11 samt  Kim Schmocks bindende løfte om, uden profit, at overdrage det formelle ejerskab til Natha ved fraflytning.

Tydeligvist motiveret af vrede og hævn havde Kim Schmock, Celia Clausen og Karsten Fischer konstrueret en decideret løgnhistorie om hele Bhoga-forløbet, som Morten Larsen åd råt (i  sagens essentielle perioder kunne de intet huske, men de husker dog, at de har ret).

Medlemmerne i foreningen Natha Yogacenter søger gennem egen livsførsel at fremme  en højere moral i samfundet, baseret på hjertevarme, venskab og tillid til at man kan stole på hinandens ord og løfter.

Derfor stolede foreningen, som investerede 1.8 millioner i gården, på Kim Schmock – og dens medlemmer arbejdede tilsammen i mere end  20.000 timer på gården.

Morten Larsens har ikke lyttet særligt opmærksomt til de 16 vidner, der bekræftede sagens detaljer;  herunder  at Natha var direkte involveret i købet. Og hans afgørelse viser fatal mangel på det menneskelige mod, der skal til for at tage en retfærdig beslutning.

Hvilken retfærdighed tillader at folk, som gennem deres frivillige arbejde og tillid investerede  så meget, nu står tilbage med intet, – mens én person, som intet særligt har gjort, ender med at få en milliongård – blot fordi man stolede på ham.

Selvom Morten Larsen er dækket ind af et skøde, er rettens udfald absurd.

Natha anker naturligvis sagen til en højere retfærdighedsindstands.

Alle læsere inviteres til et informationsmøde om Natha og Bhogasagen den 21. januar kl 16.00.

Amrita Hansen på vegne af Natha Yogacenter,
Møngevej 11, 3210 Vejby