Vi ligger ned på en seng eller på gulvet i 10 minutter hver morgen eller hver aften. Idet vi lukker vores øjne, ser vi klart og tydeligt for os, hvordan vores stærke krop, fuld af livskraft, vokser og udfolder sig mere og mere. Vi udvider den så meget som muligt, idet vi samtidigt er opmærksomme på, at energien, der tillader sådan en dyb og gavnlig udvidelse, kommer fra makrokosmos. Vi fortsætter med denne udvidelse, indtil vores krop potentielt når loftet eller – hvis vi udfører øvelsen udendørs – himlen over os. Efterhånden vil vi føle os fortrolige med denne øvelse og få en euforisk følelse i to eller tre dage og på samme tid opdage en ekstraordinær klar følelse af fred i hele kroppen.

Når vi føler os fuldt ud fortrolige med denne nye øvelse og euforiske følelse, vil vi forestille os vores krop udfolde sig hinsides rummets eller himlens grænser og udfylde hele planeten. Vi vil derefter føle, hvordan kroppen omfavner planeten og omslutter den totalt. Følgeligt vil vores subtile krop lidt efter lidt blive ligeså stor som vores hus. Vi vil således iagttage en gradvis udvidelse, indtil vi er på samme størrelse som vores by eller land og til slut lige så stor som hele vores planet. Da vil vi have en klar følelse af at rummet, vi befinder os i, huset, byen, landet og hele jordkloden en efter en bevæger sig ind i vores udvidede krop og er en del af den. Dernæst fortsætter vi med udvidelsen ved gradvist også at omfatte husets omgivelser, hvorved vi vil føle huset indeni vores krop. Derpå fortsætter vi udvidelsen af kroppen til at række langt videre, udover planeten, og via udvidelsen bestræber vi os på at omfatte hele solsystemet. Vi vil til sidst fylde hele solsystemet ud med vores udfoldede, lette krop, og vi vil føle det som om at solen, månen og alle de andre planeter bevæger sig ind i vores udvidede krop.

Denne proces af let udvidelse af vores væsen vil blive ihærdigt praktiseret gennem syv dage og derefter blive efterfulgt af en vedvarende gentagelse af en omvendt sammentrækningsproces i yderligere syv dage.

Nu, hvor vi ligger ned på en seng eller på gulvet, søger vi at føle den måde, hvorpå vores krop er sammentrukket. Vi føler den blive mindre og mindre, så lille at den til sidst ikke er mere end et atom indeni vores hjerte. Dernæst fortsætter vi med at føle, hvordan dette sammentrukne atom, som er vores fine krop, bliver så lille at det til sidst forsvinder og bliver noget unikt og evigt indeni os.

Efter de syv dage med træning af denne sammentræningsteknik af vores krop, vil vi indse, at vi ud fra en raffineret tilgang er i stand til at blive så små, at det næsten bliver umuligt for os at afgøre placeringen af vores egen eksistens.

Følgelig vil vi blive fuldt ud klar over, at vi via udvidelse kan blive ligeså ubegrænsede og absolutte som solsystemet, idet vi føler os i stand til at ”omfavne” alt, der omgiver os. Eller også vil vi blive klar over, at vi via sammentrækning kan blive så små og usynlige som et lillebitte atom. Vi vil derfor øve os i hhv. udvidelses- og sammentrækningsmekanismen i syv dage for hver øvelse ved nøje at følge alle de tidligere beskrevne stadier.

Ved at praktisere denne teknik i 5-10 minutter hver dag i 14 dage, vil følgende positive effekt opnås:

en øget følelse af indre fremgang, en oceanlignende og alsidig tilstand af glæde.

På samme tid vil vi føle os lette, foranderlige, dybt forankrede og yderst afbalancerede. Under udøvelsen af de højere stadier i denne teknik, vil det være muligt for mennesket at nå den ekstatiske tilstand af kosmisk bevidsthed (kaldet SAMADHI blandt yogier).

 

Artiklen er fundet påwww.yogaesoteric.net

http://www.yogaesoteric.net/content.aspx?lang=RO&item=4329
Udgivet af Natha.net