Kærlighed får os til at ekspandere fra det begrænsede ud i det uendelige, og befrier os fra ensomhed. Den dejlige og overvældende følelse det er at forelske sig får os til at flyve af lykke og føle os i den syvende himmel. Vores kærlighedsreservoir er fyldt op til det maximale, og transfigurationen af vores elskede er eksemplarisk. Hvorfor skulle det ikke være muligt at forblive i denne tilstand altid? For at kunne det har vi brug for megen opmærksomhed og dedikation, og det er meget vigtigt for os at vide hvordan vi skal manifestere vores kærlighed overfor vores elskede for at hun/han vil kunne forstå og føle det, på hendes/hans sprog og hun/han altid vil føle sig elsket og værdsat i vores forhold.

Din kærligheds følelsesmæssige sprog er sammenlignet med din elskedes kærligheds sprog oftest ligeså forskelligt som kinesisk er i forhold til engelsk. Ligemeget hvor meget du prøver at udtrykke din kærlighed på engelsk; hvis din kæreste kun forstår kinesisk, vil I aldrig blive i stand til at forstå hvordan I skal elske hinanden. Det er ikke nok at være ærlig når vi udtrykker vores kærlighed, vi må også være villige til at lære den andens principielle kærlighedssprog at kende, hvis vi ønsker at blive i stand til at kommunikere på en god måde i kærlighed. På den måde bliver vores kærlighed oversat til vores elskedes kærlighedssprog.

Lige siden barndommen har hver enkelt menneske udviklet en bestemt måde, hvorpå de modtog den kærlighed som deres forældre og de mennesker de kom i kontakt med gav dem. Dette kan kaldes den respektive persons kærlighedssprog. Det er af den grund meget vigtigt at vi, når vi er i et forhold og ærligt ønsker at vores elskede er lykkelig, bestræber os på at opdage vores elskedes kærlighedssprog og derefter manifestere os i overensstemmelse med det så ofte som muligt.

Det samme gælder for os. Ved at foretage en analyse af os selv hvor vi bestræber os på at finde ud af hvordan vi helst vil elskes ,kan vi guide vores elskede til at manifestere sig overfor os på den måde vi bedst synes os og som giver os en åbenlys følelse af glæde og tilfredshed.

Hvis vi ønsker at være gode til at gøre vores kærlighed kendt må vi være villige til at lære vores elskedes kærlighedssprog.

Selvom der findes utallige måder og nuancer hvorpå vi kan manifestere vores kærlighed, har man har imidlertid fundet frem til fem principielle kærlighedssprog. I sin bog ” De Fem Kærlighedssprog” har Dr. Chapman, ægteskabsrådgiver og foredragsholder omkring hvordan man forbedrer og beriger parrets liv, beskrevet fem basale måder hvorpå et menneske udtrykker og tager imod kærlighed: via opmuntrende ord, den tid der bliver investeret i hamhende, gaver, tjenester og kærtegn og berøring.

Kun få mennesker er bekendte med de fem kærlighedssprog og endnu færre er det som har opdaget deres egen eller deres elskedes måde at elske på. Mænd og kvinder i et parforhold har sjældent det samme principielle kærlighedssprog. Vi har en tendens til at udtrykke os på vores eget principielle sprog og ærgrer os når vores elskede ikke forstår hvad vi prøver at fortælle ham/hende. Vi udtrykker vores kærlighed, men budskabet bliver ikke modtaget, fordi det sprog vi bruger, ingen mening giver for den anden. Dette er det fundamentale problem som oftest opstår i længerevarende forhold. Når du een gang har lært din elskedes vigtigste kærlighedssprog at kende har du opdaget nøglen til et langvarigt forhold eller ægteskab fyldt med hengivenhed. Så for at holde kærligheden i live må vi lære hinandens kærlighedssprog. Hvis vi ønsker at vores elskede føler den kærlighed som vi kommunikerer til hamhende må vi udtrykke det på hanshendes eget sprog.

Der findes tre principielle måder hvorved vi kan identificere kærlighedssproget:

  • at opdage hvad der forårsager os størst lidelse blandt de ting som vores elskede gør ller ikke gør. Det modsatte af hvad der får os til at lide er for det meste vores kærlighedssprog.
  • at identificere hvad vi oftest kræver fra vores elskede, dette kan samtidigt identificere vores måde at elske og at føle os elsket på.
  • Måden hvorpå vi udtrykker vores kærlighed overfor vores elskede er normalt det som   får os til at føle os elsket.

Fundamentale menneskelige behov er behovet for at være elsket og behovet for et privatliv.

Som regel skyldes det tomrum som med tiden opstår i forholdet mellem de to elskende at een af dem eller de begge ikke mere føler sig elsket. Deres kærlighedsreservoir er tomt og entusiasmen og de magiske øjeblikke af kærlighed, som fandtes i begyndelsen, bliver sjældnere eller forsvinder helt. Behovet for at være elsket var det som førte til at parret fandt sammen.Hvis dette behov ikke længere opfyldes, sker det oftest at parret uigenkaldeligt bryder op med hinanden. Det at sørge for at kærlighedsreservoiret i et parforhold altid er fyldt op er ligeså vigtigt som det er at sørge for at den rette mængde olie i en bil er til stede.

Mennesker opfører sig anderledes når deres kærlighedsreservoir er fyldt op. De er mere velvillige, mere tolerante, gavmilde, mere forstående, flinkere. At lære og udtrykke vores elskedes vigtigste kærlighedssprog kan påvirke hans eller hendes opførsel i en afgørende retning.