Uddrag fra campprogrammet ”Internationalt Yoga Symposium, Vejby, Danmark 2006:

De Ti Kosmiske Kræfter”- Kort præsentation af Mihai Stoian, Natha Yogacenter

Introduktion

Shakti betyder feminin styrke, naturkraft, energi. Hun er et udtryk for det Evige Feminine eller Moder-Gudinden, den forenende femininitet og moderlighed, via hendes manifestation som Naturens kraft.

I den tantriske tradition er begrebet Shakti defineret som et enestående komplekst aspekt af universet, som har utallige nuancer. For at nævne nogle af dem: kreativ kosmisk kraft, moderen som føder alt, kosmisk energi, forførende kvinde, hengiven søster, frygtelig kraft, som destruerer alle begrænsninger, Gudinden som giver guddommelige gaver, feminin kraft, som specielt har sit sæde i smukke,vitale og spirituelle kvinder, den fundamentale energi Kundalini Shakti, hele Skabelsens matrix.

Den guddommelige energi, Shakti, tillader ikke Sig selv at blive begrænset til nogen form, formel eller ritual etc. Fast som jorden, flydende som vandet, lysende som ilden, fri som luften, uendelig som rummet; Hun gennemtrænger alle elementer, der tilhører denne verden, uden at tilegne sig identiteten af nogen af dem. Den tantriske tradition understreger dog at for at kunne forstå Shakti må man lære hende at kende gennem identificering og tilbedelse.

I hendes højeste form er Shakti identificeret med Mahadevi eller Mahamaya, den Store Gudinde, kraften som skaber og destruerer alt, ofte repræsenteret som den mystiske livmoder, fra hvilken alt skabes og ind i hvilken alt opløses.

Ifølge tantrisk kosmologi er hele universet set som skabt af og permanent opretholdt ved hjælp af to modsatrettede og komplementære kræfter, som strukturerer alle komplekse fænomener: Shiva (maskulin, Yang, solar) og Shakti (feminin, Yin, lunar). Tantra siger:”Der er ingen Shiva (bevidstheden bag alt) uden Shakti (den iboende energi indeholdt i denne bevidsthed), ej heller Shakti uden Shiva”.

For bedre at kunne forstå dette er her en anden aforisme: ”Shiva og Shakti kan ikke være adskilt fra hinanden ligesom ilden og dens iboende evne til at brænde ikke kan skilles fra hinanden”.

Mahashakti (den Højeste form for Energi) eksisterer overalt og i alting i Manifestationen, i utallige former og aspekter, men der findes 10 vigtigste, essentielle energier fra hvilke alt som eksisterer manifesterer sig. Disse kendes i den hemmelige tantriske tradition som DASHA MAHA VIDYA – de Ti Store Kosmiske Oplysende Visioner eller Feminine Kræfter.

De er fundamentale energier i det Skabte Univers, og de Store Kosmiske Kræfter repræsenterer kernen i den Tantriske tradition, og de er på samme tid en enestående vej til opnåelsen af spirituel perfektion via den gradvise vækkelse af alle latente potentialer i vores væsen.

Tidens frygtelige kraft, den uendelige medfølelses nåde, blændende skønhed, altomfattende vision, uendeligt mod, evnen til at opofre sig selv, fascinerende udstråling, sublimt tomrum, udtryksfuld legen, forførende harmoni… dette er forskellige aspekter af den Sublime Feminine Energi og gennem hver enkelt af dem kan du opnå at få kontrol over dine energier og opleve den Ultimative Virkelighed.

Da tantra er videnskaben for gradvis ekspansion af bevidstheden hinsides alle begrænsninger via foreningen af vores bevidsthed med Skabelsens Energier, bliver det lettere at forstå at initieringen i mysterierne omkring de principielle energier i Skabelsen er kernen i denne ældgamle spirituelle vej. Denne specielle initiering ved navn DASHA MAHA VIDYA (den Store Viden omkring de Ti Kosmiske Kræfter), som nu om dage næsten er blevet glemt, gives her på skolen gradvist som studiet skrider frem.

På grund af en speciel integration ind i et spirituelt felt, som finder sted på denne lejr, bliver disse åbenbaringer lette at forstå og mærke selv for en begynder på den spirituelle vej.

Hver dag på lejren er viet til en bestemt Kosmisk Kraft, og du er inviteret til at være opmærksom på at opfatte den mystiske indflydelse den pågældende energi har, lige fra morgenens yogapraksis til slutningen på dagen. Manifesteret i form af specielle tilstande og dybt betydningsfulde oplevelser, der alle er orienterede omkring indflydelsessfæren fra den pågældende Store Kosmiske Kraft, kan du opleve at få pludselige intuitioner og klarhed omkring ting i dit liv eller dine spirituelle studier, overraskende synkroniciteter, og meget andet, som åbenbarer sig som en konklusion på dagen. Det vil nærmere være som en symfoni af fine gestusser af foreningen med de fundamentale energier af denne Manifestation end en steril intellektuel forståelse.

Vi ønsker dig overvældende meget Kærlighed og vidunderlige inspirationer…

Den Tantriske Vision.

Ifølge den tantriske vision har Universet en pyramideformet vibrationsstruktur. Forskellige verdener er placeret på forskellige planer eller lag. Hvert lag har en bestemt vibrationsfrekvens og repræsenterer et bestemt bevidsthedsniveau. I toppen af denne gigantiske pyramideformet struktur findes særlige kardinale samlingspunkter af Energi (Vidyaer), der symbolsk kaldes ”Store Kosmiske Kræfter” eller ”Gudinder”, som har en meget vigtig rolle i skabelsen, opretholdelsen og reabsorberingen af Kosmos.

Disciplinen, som giver en indre forening med disse Kosmiske Kræfter, kendes som Maha Vidya Yoga eller Shri Vidya Yoga. Dette er de vigtigste fundamentale veje til opnåelsen af dyb viden og visdom. Man kan sige at de Ti Store Kosmiske Kræfter (Dasha Maha Vidyaer) er de ti fundamentale aspekter af den Højeste Kosmiske Moders personlighed. Imidlertid har hver Gudinde en bestemt kosmisk funktion i den universale harmoni. Hver af dem repræsenterer en særlig kosmisk funktion og hver enkelt af dem fører til en særlig realisering af den Ene og Unikke Realitet. For den der higer mod perfektion ligger vigtigheden omkring Shaktis realitet i at Shakti også repræsenterer spirituel effektivitet. Aspiranten som vækker Shakti (i forskellige former) i hendes/hans væsen bliver meget effektiv i alle hans godgørende og spirituelle handlinger. Uden Shaktis realisende effektivitet er det næsten umuligt at få succes på vejen mod perfektion. Men det at vække Shakti er samtidigt den direkte vej til vækkelsen af bevidstheden – Shiva, dog synes tilbedelsen af SHAKTI at være nemmere for de fleste nutildags.

Kalis storhed og kraft, Taras lydlige kraft, Sundaris skønhed og lyksalighed, Bhuvaneswaris altomfattende vision, Bhairavis udstrålende charme, Chinnamastas slående kraft, Dhumavatis mystiske tomrum, Bagalamukhis hypnotiserende kræfter, Matangis udtryksfulde leg og Kamalatmikas konkordans og harmoni er deres karakteristiske træk – de distinkte manifestationer af den Højeste Bevidsthed som har muliggjort skabelsen.

Den Store Kosmiske Kraft for Transformation – KALI

Den Store Kosmiske Kraft Kali repræsenterer, i al evighed, det spirituelle princip omkring vedblivende transformation og Hendes kosmiske handlinger har som formål at tjene  opnåelsen af den Højeste Realisering via den gradvise udfoldelse af de guddommelige muligheder i tidslig udvikling. Hun er den højeste og mystiske Tids kraft, som hjælper den ærlige og hengivne spirituelt søgende med at transcendere tilblivelsen og nå den evige perfektion som er hinsides Tiden.

Den guddommelige skelneevne, den rigtige handling, som overvinder alle forhindringer og den inspirerede dygtighed i handling er specifikke aspekter af denne Store Kosmiske Kraft. Hun repræsenterer den kreative, sexuelle energis enorme potentiale og den forbløffende transformations kraft, som manifesteres fuldt ud gennem kærlighed og heftig elskov. I mennesket er hun den mægtige energi, Kundalini Shakti.

Den Store Kosmiske Kraft, KALI er spontant elsket af de modige, af de som vover og er fyldte med nobel entusiasme, den modige spirituelle helt, Vira. Viras vej, Virachara, er  passende for den som ønsker at opnå Kalis overvældende nåde.

Den Store Kosmiske Kraft for medfølelse og Guddommelig Nåde – TARA

Den Store Kosmiske Kraft Tara bliver også kaldet ”Frelseren” og ”Ledestjernen”. Hun repræsenterer manifestationen af den Guddommelige Nåde, der ”frelser” hendes tilbedere fra et liv i ”Samsara” (illusionens ocean). Blandt andre aspekter er Hun den, der udspringer fra den Absolutte Guddommelige Medfølelse. Tara er også Ur-Lydens almægtige kraft, det essentielle pranava AUM, Ordet, som er forløber for skabelsens opståen, substans-lyden, kvintessensen af alle lyde, det bekræftende Logos, hævdelsen af den kreative Guddommelighed, talens kilde og ejeren af den højeste viden. I den tantriske tradition bliver  Tara også repræsenteret som den Feminine Kosmiske Kraft, som hurtigst svarer alle bønner og aspirationer fra dem, der ærligt beder om hjælp. Dette aspekt af den Højeste Bevidsthed, denne Kosmiske Kraft er den mest effektfulde i svære situationer, når vi føler os fortabte og ikke selv kan finde den rigtige vej. Hendes funktion i skabelsen er at beskytte den ærlige aspirant og især at guide ham i svære øjeblikke, ligesom en stjerne som viser sejleren vej i mørket.

Den Store Kosmiske Kraft for Skønhed, Sandhed og Harmoni – TRIPURA SUNDARI

Den Store Kosmiske Kraft Tripura Sundari repræsenterer manifestationen af guddommelig godhed, nåde, kærlighed, skønhed, sandhed og harmoni. Når glæden spejler sig og manifesterer sig selv så fuldendt og harmonisk som muligt i en bestemt form er dets udtryk den Guddommelige Skønhed: den Store Kosmiske Kraft Tripura Sundari.

Hver skabt form (figur) er et udtryk for en dyb spirituel nødvendighed. Når vi gradvist bliver bevidste omkring denne hemmelige realitet bringer det os nærmere og nærmere til Atman, den endelige essens af alle former.

Tripura Sundari er det Højeste og Oprindelige Ønske, den perfekte og uendelige Guddommelige Kærlighed som animerer hele skabelsen, overstrømmende absolut lykke, Kraften for Absolut Pragt. TRIPURA SUNDARI er den Højeste Manifestation for Kærlighedens Almægtige kraft. Da den er en absolut lov for hele Skabelsen, er Kærlighed en manifestation af GUD. Den Store Kosmiske Kraft Tripura Sundari er derfor den, der praktisk talt er identisk med GUD manifesteret som Shiva,, med hvem hun former det uadskillige Guddommelige Par. Hvert harmonisk og kærligt parforhold er således inspireret og støttet af denne Store Kosmiske Kraft. For dem, som ønsker mere kærlighed og harmoni i deres forhold, er påkaldelsen og tilbedelsen af Tripura Sundari en essentiel hjælp.

Den Store Kosmiske Kraft for Rum og Guddommelig Viden – BHUVANESWARI

Den Store Kosmiske Kraft Bhuwaneswari repræsenterer, på en uudsigelig måde den direkte oplevelse af begrebet uendeligt og alt-indbefattet rum. Hun er den Guddommelige Moder for alle verdenerne og rigerne.

Den Store Kosmiske Kraft Bhuwaneswari er den gigantiske kraftsfære som skaber, gennemtrænger, opretholder og nærer verdenerne. Hun er den allestedsnærværende kraft, tråden og samtidigt den mystiske væv i hele Skabelsens væv.

Den Store Kosmiske Kraft Bhuwaneswari giver os tilgang til de højere, paranormale, parallelle verdner og gør os i stand til fuldt ud at opleve sandheden omkring den Kosmiske Illusion Maya. Set fra et højt spirituelt perspektiv er Rummets Kosmiske Energi ikke andet end det Formløses Forms Illusion. Dets eksistens er en magisk realitet (til tider vildledende), en flygtig refleksion, kraften bag den Uendelige Bevidsthed til at reflektere begrænsede former. Blandt andre karakteristiske træk, manifesterer Bhuwaneswari også den Guddommelige Viden. Hun er den som indrammer konteksten af vores spirituelle evolution, og arrangerer de gunstige situationer i begyndelsen af vores spirituelle evolution.

Den Store Kosmiske Kraft for Disciplin og selvopofrelse – TRIPURA BHAIRAVI

Den Store Kosmiske Kraft Tripura Bhairavi er den gigantiske, energetiske Sfære for Selvdisciplin (Tapas) og selvopofrelse. Resonansen med denne Store Kosmiske Kraft forøger entusiasmen i mennesket, og den brændende higen mod Gud. Bhairavi (den frygtindgydende) er Tapas – ilden, som fjerner negativ karma og tillader akkumuleringen af energien, der er nødvendig når der foretages spirituelle kvantespring.

Aspirationens ild, som Bhairavi vækker, er den som uophørligt får mennesket til at overgå dets egne begrænsninger, den altgennemtrængende kraft af bevidstheden som udvider sig og uddyber alle aspekter af den respektive person. Ligesom Tapas – ilden, og flammerne i den voksende aspiration, brænder Tripura Bhairavi, den grumme terror som findes i de dovnes hjerter, al elendighed og alle svagheder og renser således den seriøse aspirant og gør ham parat til at modtage den Guddommelige Nåde. Tripura Bhairavi er den Kosmiske Kraft som repræsenterer det eksklusive fokus i vores foreliggende handling, et fokus som giver vilkårene for den videre transformation. Denne smittende kraft i handling er den som gør os i stand til at indskrænke vore handlinger i øjeblikke når det er tid til at det spirituelle ”kvantespring” skal finde sted. Tripura Bhairavi hjælper individet med at transcendere begrænsningen, som finder sted som følge af selviske handlinger ved at give det eksklusive fokus i handlingen som gør at man ”glemmer egoet” og således kan transcendere det midt i handlingen.

Den Store Kosmiske Kraft for Mod og Transcendens af Egoet – CHINNAMASTA

Chinnamasta er den Store Kosmiske Kraft for uendeligt Mod til at realisere den højeste form for selvopofrelse: afskæring af sindet for på den måde at opdage det som ligger hinsides sindet! Hun manifesterer ægte spirituel heroisme, mod, dristighed og tapperhed. Chinnamasta hjælper til øjeblikkeligt at besejre bestemte pinefulde og negative resonanser såsom: frygt, negative fristelser, dæmoniske angreb – og det bliver således muligt at opnå en heroisk holdning, en attitude af guddommelig fornægtelse og selvopofrelse, for dermed at blive i stand til at transcendere alle disse negative aspekter. Den guddommelige vrede (som er rettet mod alt ondt men især mod egoet) er Chinnamastas specifikke energi, som kan handle øjeblikkeligt og føre til pludselige transformationer. Hun er kendt som  den mest effektive beskytter mod hvilken som helst form for dæmonisk påvirkning. Hun er også kendt som  egoets værste fjende – egoet, som er menneskets største dæmon.

Chinnamasta er også den Store Kosmiske Kraft, som befrier aspiranten fra tilstanden af binding til den fysiske krops grove sensualitet.

Da hun er den elektriske energi som løber langs med Sushumna Nadi har Chinnamasta en vigtig rolle i åbningen af Brahmarandhra, Brahmas port, på toppen af hovedet.

Den Store Kosmiske Kraft for Sublimt Tomrum – DHUMAVATI

Den Store Kosmiske Kraft Dhumavati er den uendelige energetiske sfære for det Usigelige og Lyksalige Tomrum, som giver en øjeblikkelig transcendens af hvilken som helst form for lidelse.

Hendes specifikke subtile energi muliggør blandt andet fjernelsen og transcendensen af ubevidsthed, ondskab, uvidenhed, pessimisme, depression, frustration, kedsomhed, inerti, forvirrethed og ligegyldighed, og alkymiseringen af disse lave tendenser til vidunderlige spirituelle tilstande.

Ved hjælp af den omfattende og dybe forening med Dhumavatis uendelige kraftsfære alle de lavere aspekter af tilstande af passiv indre tomhed, der er forårsaget af lidelse, meget let tilintetgøres og sublimeres til det Guddommelige, Lyksalige Tomrums opløftende energier.

Den Store Kosmiske Kraft Dhumavati giver den mystiske impuls til at transformere den eksistentielle følelse af tomrum til euforisk Tomhed.

Den Store Kosmiske Kraft for Fascination og Standsning – BAGALAMUKHI

Den Store Kosmiske Kraft Bagalamukhi manifesterer den energetiske sfære af Guddommelig lammende fascination, der frembringer den nødvendige afbrydelse i strømmen af flygtig tilblivelse. Denne afbrydelse er altid nødvendig som en port til at transcendere uvidenhed.

Ved hjælp af Hendes Nåde bliver vi øjeblikkeligt ført ind ind i det Guddommelige, Lyksalige Kreative Tomrum og opnår tilstanden af Guddommelig Ekstase, Samadhi. Ved hjælp af denne Store Kosmiske Kraft opnår vi, under bestemte betingelser, udsættelsen af de mentale udsving og opretholdelsen af denne udsættelse, for dermed at realisere fusionen med det Absolutte, og transcendensen af den illusoriske verden.

Den Store Kosmiske Kraft Bagalamukhi tildeler aspiranten fascinationens kraft og veltalenhedens gave.

Hun er også en stor hjælp i standsningen af enhver form for negativ proces, aspekt eller tilstand. Hun er den Store Kosmiske Kraft som først handler imod de negative kræfter og energier, når vi er parate til at forsvare os imod dem. På denne måde repræsenterer hun et aspekt af den Guddommelige Nåde.

Den Store Kosmiske Kraft for Universel Orden og visdom – MATANGI

Den universelle orden og harmoni som er et udtryk for Guddommelig Visdom er manifesteret af den Store Kosmiske Kraft Matangi.

Hun er den der muliggør, at i hele universet er det loven, som regerer i al Evighed.

Hun får hele Universets skønhed, harmoni, kærlighed og pragt til at eksistere i al Evighed, ikke som en undtagelse fra kaos, men som en lov, fra hvilken kaos kun er en midlertidig undtagelse.

Den Store Kosmiske Kraft Matangi er den Guddommelige Visdom, som eksisterer hinsides alt.

Hun er kraften som inspirerer talentfulde forfattere, inspirerede poeter, berømte sangere, veltalende talere og de vidunderlige musikere, og kilden til deres fascination.

I det daglige er hun kraften som er givet til det talte ord, så det kan bringe harmoni og fred når det bruges korrekt. Matangi bør specielt tilbedes af dem, der ønsker at bringe mere harmoni og orden ind i deres liv.

Den Store Kosmiske Kraft for Guddommelig Fuldendelse og Overflod – KAMALATMIKA

Kamalatmika er den Store Kosmiske Kraft som i manifestationen udtrykker opfyldthed og fuldstændiggørelsen af det Højeste i skabelsens handling. Hun er den lyksalige bevidsthed i manifestationen, den spirituelle klarhed, skønheden og lyksaligheden , der er udtrykt i hele skabelsen.

Kamalatmikas kraft er den der fjerner al form for fattigdom; fattigdommen i den fysiske verden, såvel som fattigdom i den spirituelle verden. Hun er den der fremtræder som den mest bedårende af de Store Kosmiske Kræfter, men hun er samtidigt den som hurtigst forsvinder fra dem, der glemmer hende.

Denne Store Kosmiske Kraft giver, med stor gavmildhed, gaver til hendes tilbedere såsom: rigdom, glæde, overflod, fortryllelse, lykke, velstand, overmod, ekstase.

Kamalatmika er bevidsthedens leg, der er fyldt med glæde og spontanitet i dens manifestation i den ydre verden. Hun er kronen på hele manifestationen, hvis ultimative formål er  fuldendelsen i den Guddommelige Ekstase.