Grunden til at yoga værdsætter positiv tænkning så højt er
på grund af kendskabet til den okkulte lov om resonans. Ifølge denne lov sættes vi gennem vore tanker i resonans (en subtil energi-kobling) med forskellige hemmelige kraftsfærer i universet, og muliggør derved en overførsel af energi fra disse til os.

Igennem disse mekanismer, som er fuldstændig virkelige og ufejlbarlige, omend hemmelige, vil man gradvis blive det man tror man er, sådan som den vise yogaaforisme siger. Vi skaber selv vores succeser eller fejl, i hvilken som helst henseende, igennem vore tanker. Man er selv den der skaber sine glæder eller
sorger; vi er selv ansvarlige for vores indre udvikling og vores ydre opførsel.

Tankerne om succes og mål sætter os i resonans med succesens energi, mens kaotiske, overvejende negative tanker sætter os i resonans med energierne af fiasko, fejl og skuffelser. Hvis man nøje analyserer de heldige eller de succesfulde, vil man opdage at de er fulde af optimisme og selvtillid.

Positiv tænkning i Hatha Yoga-praksis

For let at kunne opnå fremskridt i sin yogapraksis må man lære at tænke positivt og at være optimistisk. Sig aldrig til dig selv at denne yogaøvelse er for svær for mig. Se i stedet yoga som en videnskabelig disciplin hvor enhver, der praktiserer rigtigt vil opnå de foreskrevne resultater. Gennem tålmodig udøvelse vil du være i stand til at udføre selv de mest spektakulære asanaer. De subtile effekter af asanaen vil blive væsentlig forøget og dine fremskridt vil snart blive synlige.

Positiv tænkning i koncentrations- og meditationsøvelser

Det samme gør sig gældende i hvilken som helst yogaøvelse. Hvis du er en, der ikke
har så nemt ved at fokusere, og hvis dit sind vandrer, eller hvis du ikke er i stand til at sanse så godt, eller ikke at sanse på niveau med alle energicentrene, eller hvis du ikke er særlig dygtig til udføre meditationsteknikkerne, må du vedholdende
anvende princippet om positiv tænkning! Det er en sikker vej til at opnå tillid til din yogapraksis, såvel som til selvtillid generelt.

Forsøg altid at tilnærme dig meditation og koncentrationsøvelser med optimisme og glæde mens du mærker den friskhed, de fremkalder, når sindet er roligt. Tænk altid med glæde og forventning at meditation er en teknik du rigtig godt kan lide, og som du bliver bedre og bedre til at udføre. Alle de store yogiers succeser kan blive gentaget og manifestere sig i dit væsen! Til dem er endnu ikke kan mærke energicentrene, eller alle centrene, kan vi tilføje indtil flere positive ideer: alle yogaaspiranter vil gradvist mærke deres energicentrene før eller senere. Det er vist ved direkte praktisk erfaring med yogaaspiranter. Energicentrene kan sanses på forskellig vis: vibrationer, følelse af en trykken mod huden, varme, men også andre specifikke følelser.

Følelsen af kærlighed er et oplagt eksempel på en aktivering af et dynamisk aspekt af Anahata Chakra. Alle der er forelsket føler ”et eller andet” i deres hjerte – i Anahata Chakra faktisk! Tænk positivt, og du vil hurtigere vække alle dine energicentre og mærke dem! Man skal ikke undervurdere nødvendigheden af at opsøge information angående dette emne; det er vigtigt at du grundigt studerer teorien om energicentrene.

Overnaturlige evner? Hvorfor ikke?
Det er sandt at avancerede yogier ikke føler nogen fascination ved overnaturlige kræfter overhovedet. Men siden nogle af dem er meget brugbare (medfølelse, telepatiske evner, genkendelse af tidligere liv) er det godt at vide at positiv tænkning kan fungere som en kraftig motor, der kan sende os i retningen af succes. Så tænk positivt i alt godt du ønsker at foretage dig, og studer eksemplerne på dem, der allerede har opnået det du ønsker.

Til slut et fundamentalt aspekt: målet med yoga er at opnå en tilstand af enhed med Gud, en ekstatisk fusion med Gudfader, at opnå den absolutte spirituelle befrielse. Yoga anviser bestemt at det er absolut muligt at nå dette fundamentale mål i livet og vores yogapraksis i dette liv, her på jord, uanset hvilke karmiske forhold, vi er født under, og lever i nu. Tænk ikke, bare et minut, at dette ikke er muligt! Så kraftig er den autentiske spirituelle vej. Og det er derfor du må tænke positivt: du kan
opnå den ultimative spirituelle befrielse i dette liv, hvis du ønsker det, og hvis du praktiserer yoga med stor udholdenhed og hengivenhed.

Publiceret af natha.net
Taget fra www.yogaesoteric.net