I udsendelsen fremstilles en række usande og fordrejede påstande gennem interviews med 3 tidligere medlemmer, som forlod yogaskolen for mere end 5 år siden.

De tre personer har tidligere i fællesskab investeret megen tid og ressourcer på bagvaskelse af Natha på grund af deres personlige nag og fjendskab imod nogle af lærerne på yogaskolen. Deres beskyldninger fremstår som sladder og personlige holdninger, og afspejler ikke oplevelserne af hundredevis af kursister på Natha både før og nu.

Det omtalte tv-program giver en ensidig og usaglig fremstilling af yogaskolen, der bryder med flere af reglerne om God Dansk Presseskik.

Hverken programmet eller artiklerne omtaler et eneste af de offentligt tilgængelige dokumenter, der findes i sagen og allerede har konkluderet, at Natha og MISA ikke bærer præg af en sekterisk struktur.

  • TV-programmet og artiklerne reflekterer ikke oplevelserne af mange andre tidligere og nuværende medlemmer på Natha, som ikke stemmer overens med beskrivelserne fra programmets 3 vidner.
  • Sektforsker Karl Erik Nylunds rapport bestilt af den Svenske Højesteret konkluderer efter en udvidet undersøgelse af organisationerne, at hverken Natha eller MISA bærer præg af en sekterisk struktur. Denne rapport blev sendt til produktionsselskabet for TV-programmet langt inden produktionen var færdiggjort, og kunne endvidere nemt være fundet på både Natha Yogacenters og Gregorian Bivolarus officielle hjemmesider: www.natha.dk og www.gregorianbivolaru.com. Bubber nævner rapportens eksistens, men reflekterer ikke over dens indhold og konklusion. Ingen af artiklerne nævner rapporten. Dette er brud på god presseskik.
  • TV-programmet og artiklerne nævner ikke Københavns Kommunes skærpede tilsyn med yogaskolen, der har været ført siden omtalen i dagspressen i maj 2009. På trods af at omtalte medier har interviewet embedsmænd fra kultur- og fritidsforvaltningen. Det skærpede tilsyn betyder at yogaskolen skal aflægge en meget mere grundig årsrapport angående dens folkeoplysende aktiviteter, økonomi, deltagelse, kursusindhold med mere end andre foreninger.

Dette er blot nogle få eksempler.

De omtalte mediers valg om at portrættere yogaskolen, som en ‘sekt’ eller en ‘kult’, ignorerer alle de officielle kilders undersøgelser, som konkludere det modsatte. Det er dårlig presseskik, bagvaskelse og strafbart iflgmedieansvarloven og straffeloven.

Mediernes redaktører og medvirkende journalister Niels Christian Meyer alias Bubber, Kenan Seeberg m.fl., samt de tre interviewede personer, kan retsforfølges, såfremt yogaskolen ønsker at gøre det.

Vi har på vores hjemmeside valgt at bringe svar på mediernes omtale af hensyn til nuværende og fremtidige kursister og deres pårørende, samt yogaskolens generelle omdømme i offentligheden. Vores uddybende svar på spørgsmålene rejst i TV-programmet og artiklerne finder du her.

De fleste af spørgsmålene blev allerede besvaret af os i maj 2009 i respons til Jyllandsposten og journalist Orla Borgs artikler om yogaskolen.

Vi henviser endvidere til dokumentarfilmen ‘Natha – at vende sort til hvidt & hvidt til sort’ produceret af Sandhedsseminar. Første del af dokumentaren kan ses her:

http://www.youtube.com/watch?v=1-F_gXcklCk

De næste dele vil blive bragt i løbet af den kommende uge.

Emanuel Langhoff

presseansvarlig, Natha Yogacenter