Alt dette viser mere og mere at en politisk revolution ikke vil ændre noget som helst, da det højeste, den kan medføre er at erstatte een elite med en anden elite. Det, der behøves, er en indre revolution, en indre transformation, en spirituel modning, som vil give folk mulighed for at udvikle sig fra at være en blind menneskemængde, som har brug for at blive kontrolleret af en elite, til at være samling af bevidste individer, som er i stand til at leve sammen i harmoni. (note fra natha.net team)

Ved Mihai Stoian

Copyright: www.mihaistoian.net

Frimurere og elitegrupper manipulerer bag scenen

På grund af behovet for at imitere naturen for at overleve og for at det skal lykkes, skjuler elitisten sig bag en okkult initieret gruppe; de lader som om, de er initierede og de udfører endda ritualer, for at paraderer overfor novicen, for at overbevise ham om at alting er autentisk og at han er kommet ind i de initieredes centrum, fordi han fortjener det og fordi han er blevet udvalgt.

Således er tanke og handlemønsteret hos frimurerne og andre okkulte grupper i den verdensomspændende elite, som leder frimurerne. Det er på denne måde de udfører deres magt manipulation og kontrollerer verdenens regeringer bag scenen.

Det er sandt, at der er mennesker, som bør lede andre, men dette er resultatet af en naturlig udviklingsproces og ikke gennem elitens formelle og kunstige udvælgelser til fordel for deres egne magtsspil.

Spring nu ikke op af stolen for at pointere det “politisk ukorrekte” i ovenfornævnte udtalelse, for jeg henviser ikke til demokratiske valg, men til de magtsspil, som ofte latterliggør og nedværdiger de demokratiske valg. Alle disse manøvre, som eliten-grupperne udfører for at bevare elitens magt, er åbenlyse brud på den naturlige orden og endda på ideen om demokrati i dens sande betydning.

Læs mere:  Revolution i det ydre er ikke en løsning – første del

Men spørgsmålet, som blokere manges (af dem, der oprigtigt prøver at afsløre hvordan tingene foregår på dette område) mentale klarhed, er følgende:
”Hvordan kan det være muligt, at eliten gør sig gældende på næsten alle niveauer og i næsten alle menneskelivets områder, uden at der bliver afsløret noget som helst om deres eksistens? Hvordan kan dette konspirationsfænomen ske, uden at vi – folkets majoritet – ved noget om det?”

Svaret på dette spørgsmål er ikke tilgængeligt i den opfattelse, nutidens mennesker har – og dette er netop årsagen til, at så mange har en tendens til på forhånd at eliminere muligheden for at denne verdensomspændende elite overhovedet findes og at den har evnen til at forøges så hurtigt i både antal og især i magt og arrogance.
Svaret er efter min mening følgende: du behøver ikke at skabe en verdensomspændende elite, det er nok bare at skabe en lille kerne, der styres af elite-princippet. Denne kerne vil derefter formere sig selv som en virus, der langsomt vil smitte alle menneskets strukturer, af den simple grund, at menneskets natur er meget sårbar og påvirkelig overfor denne form for ”elite” tankegang.
På denne måde vil folk organisere sig selv i elite-grupper og okkulte gruppe, uden at der er behov for særlig megen direkte indblanden.

For at blive en initieret, er det nødvendigt med intense anstrengelser for at overvinde sine lavere fristelser, man må transformere sig selv autentisk og uden selvbedrag.
For at blive del af en elite må man derimod anse sigselv for at være speciel og man er nødt til at være bedst mulig til at lyve overfor sig selv. Det er klart, at for mange af dem, der har en svag karakter, er sidstnævnte mulighed den letteste.

Som et yderligere argument vil jeg gerne vise jer, hvad der står i en af frimurermestrenes protokoller, som dukkede op i 1897 i Basle og som siden da tydeligt kan genkendes i størstedelen af verdens revolutioner og offentlige tiltag. Jeg må tilstå, at inden jeg havde læst disse protokoller, tenderede jeg selv imod at tro på det man sagde om dem; at de var fremstillet af Autokratiets hemmelige efterretningsstjenster eller at de var påfund imod Jøderne. Men efter at have læst protokollerne, havde jeg ingen tvivl om deres autenticitet af den ganske enkle grund, at de tidsmæssigt i usædvanlig høj grad stemte overens med fuldbyrdelsen af de skitserede foreskrifter. Hvis nogen kommer med en profetisk tekst og siger at profetierne i den er falske, men det derefter viser sig, at alt hvad der er sagt i profetien er blevet til virkelighed … så er det klart, at profetien er sand, – uanset forfatteren.