Gradvist lærte Grieg at genkende betydningen af disse begivenheder og at sætte dem ind i et meningsfuldt og sammenhængende system af grundlæggende spirituelle sandheder.

På denne baggrund var han på meget kort tid i stand til at opnå den ene psykomentale effekt efter den anden, som normalt anses for at være paranormal, blot ved at praktisere alene. Alle disse eksperimenter kulminerede da han var 19 år gammel, med et afgørende gennembrud hvor han opnåede tilstanden af spirituel vækkelse.

Samtidigt med disse yogiske eksperimenter studerede han intenst de østerlandske visdomstekster (som den rumænske yogaekspert Mircea Eliade, der var internationalt kendt, allerede havde studeret i dybden), og i disse tekster, fandt han mange bekræftelser på de oplevelser han havde, når han lavede yoga. Grieg bevægede sig dybere og dybere ind i den yogiske praksis og i studiet af de hellige yogiske skrifter samt også værker af de mere moderne helgener som Ramakrishna, Shivananda og Yogananda, – og de teknikker, som han stødte på praktiserede han med gode resultater.

Hans opbygning af en vesterlandsk yogaskole er funderet på hans egen praktiske erfaring af de ældgamle metoder til selvrealisering. Han begyndte at undervise i yoga i Bukarest 1978 og helt fra begyndelsen blev hans yoga anerkendt for at være revolutionerende og ekstremt effektiv. Hans skabte en ny æra for yoga praksis i Rumænien (på daværende tidspunkt vidste rumænerne kun meget lidt om yoga).

Han indgik i omfattende samarbejder med det rumænske sundhedsministerium og med foreningen fro psykosomatisk medicin i Bukarest, hvor han hjalp mange med at helbrede dem selv fra dødelige sygdomme ved hjælp af yogapraksis. På relativt kort tid blev Grieg centrum for den intellektuelle elite i Rumænien, som øjeblikkeligt anerkendte den praktiske værdi af yoga, og energisk involverede sig i yogapraksis under Griegs direkte vejledning.

Efter få år begyndte den kommunistiske mentalitet, der var imod enhver form for organiseret (uden om regeringen) aktivitet, der lærer folk at tænke selv, at yde voldsomt modstand med Griegs aktiviteter, der blev anset for at være yderst uønskede. Den daværende diktator Nicolae Ceausescu forbød yogaundervisning og generelt al undervisning, med et orientalsk præg (kamp sport, transcendental meditation, akupunktur o. lign.). Dette gjorde Rumænien til det eneste land i verden der officielt udstedte en lov imod al orientalsk praksis af lægevidenskab og selvudvikling (denne lov er dog ikke gældende i dag).

Grieg fortsatte med at undervise yoga “underground”, og i de følgende år overvågede, aflyttede, randsagde, arresterede og torturerede det berygtede ‘Securitate’ (det hemmelige rumænske politi) både Grieg og adskillige af hans elever. Grieg tilbragte næsten 2 år i rumænske fængsler – blot fordi han var yogalærer. Yderst iøjnefaldende undslap han det værste af disse fængsler (et maksimalt sikret fængsel i hjertet af Bukarest) i protest, hvilket gav anledning til historier om hans usædvanlige yogiske evner, som han senere bekræftede.

Da rumænerne revolutionerede mod Ceausescu og den kommunistiske æra sluttede i december 1989, blev yoga tilladt igen og Grieg grundlagde MISA – Bevægelsen for Spirituel Integration i det Absolutte. Rumænerne, der var lige så tørstige efter ydre som indre frihed flokkedes bogstavelig talt omkring hans kurser og på kort tid havde Grieg tusindvis af elever. Lige nu har MISA mere end 40.000 medlemmer, med grene i mange andre lande.

Grieg om Danmark:
“…Hvis den danske intelligens og især videnskaben ville åbne sig for at forstå resonansprincippet, som det anvendes indenfor yoga, ville det være en mindeværdig opdagelse, som ville muliggøre mange usædvanlige resultater. Når først dette princip forstås, vil folk begynde at opdage, at intelligens fremkalder større intelligens, det gode vækker mere godt, det geniale fremkalder yderligere genialitet, forståelse vækker en endnu dybere forståelse og alt dette er på mystisk vis forbundet gennem resonans og kan forstærke hinanden og dermed føre til et bedre liv.

På den anden side fører skepsis og ligegyldighed også gennem resonans til yderligere skepsis og ligegyldighed. Alle har valget. De, der forstår dette korrekt gennem deres egen personlige erfaring, vil være de første til at opnå usædvanlige resultater i yoga og i livet som helhed; resultater der vil forbløffe både dem selv og andre. Ved at opnå disse resultater vi de i sandhed hjælpe andre til også at forstå. Når først der er mange, der forstår dette princip, bliver det muligt at opnå et gavnligt skift i den kollektive bevidsthed.”