Forskerne viste, at krop-sind øvelser, såsom forskellige former for yoga, meditation og bøn medfører en tilstand, der kaldes ”afslapningsreaktionen” i kroppen. Denne tilstand er kendetegnet ved en reduktion af iltindtaget, en forøgelse af udledningen af kvælstofilte og mindre psykologisk uro. Mange videnskabsfolk mener, at afslapningsreaktionen er modstykket til ”flugt eller kamp”-stressreaktionen, som er et grundlæggende instinkt, der aktiveres i mennesket som reaktion på opfattelsen af fare. Adskillige studier har allerede påvist, at ”flugt eller kamp”-reaktionen indebærer et distinkt mønster af fysiologiske og genetiske ændringer – som er afgørende for at gener med særlige egenskaber går i aktion. Forskerne rejste den hypotese, at på samme måde, som det er tilfældet med ”flugt eller kamp” reaktionen, vil afslapningsreaktionen være bestemmende for ændringer i aktiveringen af nogle gener.

For at afprøve deres hypotese samlede forskerne tre hold af testpersoner. I den første gruppe var der 19 erfarne udøvere af sind-krop øvelser (herunder vipassana, mantra, transcendental meditation, fokus på åndedræt, kripalu eller kundalini yoga, samt repetitiv bøn), og som hver dag gennem længere tid havde praktiseret forskellige måder at producere afslapningsreaktionen på. I den anden gruppe var der også 19 personer, der ikke praktiserede den slags teknikker som testgruppe. I den tredje gruppe var der 20 personer, som ikke havde praktiseret den slags teknikker tidligere, men som havde gennemført otte ugers træning i afslapningsreaktion som en del af eksperimentet.

Der blev taget blodprøver fra alle testpersoner, hvorudfra man kunne identificere de gener, der blev aktiveret. Resultaterne viste, at der var indtruffet ændringer i udtrykket i samlet set 2209 gener mellem den gruppe, der praktiserede dagligt, og testgruppen. Ligeledes var der en markant forskel i samlet set 1561 gener i alt blandt den gruppe, der havde gennemført 8 ugers træning, og testgruppen.

Vigtigere endnu var den kendsgerning, at 433 af generne var fælles blandt den gruppe, der havde praktiseret yoga dagligt gennem længere tid, og den gruppe, der havde gennemført otte ugers træning. Det betyder, at selv en kort periode med træning af metoder, såsom yoga, er nok til at skabe ændringer i udtrykket i 433 gener.

Forfatterne sagde, at deres studie viste, at afslapningsreaktionen ændrede udtrykket i gener, som havde at gøre med betændelse, programmeret celledød og håndteringen af frie radikaler. Frie radikaler er normale biprodukter af stofskifte, som kroppen neutraliserer for at standse ødelæggelsen af celler og væv.

En af de ledende forfattere af undersøgelsen, dr. Jeffrey Dusek, som tidligere var på Benson-Henry Institute og nu er på Abbott Northwestern Hospital i Minneapolis, sagde:

”Ændringer i aktiveringen af de samme gener er tidligere observeret under betingelser såsom posttraumatisk stresstilstand; men de ændringer, der var associeret til afslapningsreaktionen, var de modsatte af de ændringer, der var associeret til stress og var langt mere udtalte blandt langtidsudøverne.”

Disse ændringer i aktiveringen af generne, der er afgørende for fysiologiske ændringer, hjælper til at bevare kroppens sundhed.

Dr. Herbert Benson, chef emeritus fra Benson-Henry Institute og senior medforfatter til undersøgelsen sagde:

”Nu har vi fundet ud af, hvordan ændringer i sindets aktiviteter kan forandre den måde grundlæggende genetiske instruktioner implementeres.”

SE UNDERSØGELSEN  HER