Den har en rig og omfattende litteratur knyttet til sig. Yoga er, hvad vi traditionelt kalder ”videnskaben om frigørelse”. Vi søger alle, bevidst eller ubevidst, at hæve os over den begrænsede forestilling om, hvad vi er, eller rettere, vi søger at hæve os over det, som vi sædvanligvis tror, vi er.

Normalt identificerer vi os med vores krop, vores sind, med vore ejendele eller vore forhold til andre, idet vi sammenfatter alt dette og kalder det ”mit liv”. Disse mentale vaner rummer intet andet end skygger af sandheden inde i os selv, og de begraver os kun dybere i uvidenhed.

Yoga tilbyder en vej til dyb selviagttagelse med Sandheden som målet

Vi ønsker alle at kende os selv, til en vis grad i hvert fald, men er det ikke en illusion? Hvis vi havde kendskab til mindst 50% af os selv, tror du så, at vi ville lide på grund af arbejdsmæssige og familiære  problemer? Tværtimod, vi ville erfare, at vi er udødelige; at vi er superbevidste og omnipotente væsner; og vi ville finde kilden til evig lykke.

Ægte yoga indebærer en konfrontation med de fascinerende mysterier om naturen af vores mikrokosmiske selv. Yoga beskæftiger sig med de evige spørgsmål: hvorfor blev jeg født? Hvor kommer jeg fra? Hvad lever jeg for? Hvad sker der med mig efter døden? Hvem er jeg egentlig?

Yoga giver indre frihed og forståelsen af den kendsgerning, at alt er muligt, selv om ikke alt er tilladt. Idet vi er underlagt visse uforanderlige love, føler vi os, som menneskelige væsner, begrænsede og kraftesløse i konfrontation med livets vanskeligheder. Yoga fremkalder styrken og energien til at håndtere disse udfordringer i livet. Desuden sætter yoga os i stand til at overkomme de menneskelige betingelser og afsløre vores guddommelige natur, det Guddommelige Selv (Jivatman).

Yoga er en videnskab om udødelighed

Den indeholder metoderne til at blive fuldt bevidst om de mystiske aspekter ved det at være menneske. Den giver os mulighed for at anvende alle de skjulte potentialer i os selv, mulighed for at tilintetgøre vore begrænsninger på grund af vores ego, for at uddybe kendskabet til os selv og for at opnå udødelighed.

Yoga har som mål at opnå direkte og umiddelbar kendskab til den ultimative sandhed om mennesket, om eksistens og om universet.

Yoga fører til lyksalighed (samadhi)

Selv om dette ord findes og er almindeligt på alle sprog, betegner ordet ”samadhi” en tilstand, der kun er opnåelig for nogle ganske få mennesker. At opleve denne lyksalighed betyder at være i fuld resonans med universets gavnlige energier. Ved at opnå tilstanden samadhi eller absolut lyksalighed, bekræftes ”fuldendelsen” for yogien. Det er her den ubeskrivelige sammensmeltning af menneskets ultimative essens og den ypperste makrokosmiske universelle essens opstår, nemlig Gud.

natha.net
taget fra www.yogaesoteric.net