Mange mænd og kvinder udtrykker et ønske om at møde Gregorian Bivolaru for at få en konsultation eller diskutere personlige eller åndelige emner med ham. Disse møder bliver ikke varetaget af Natha på nogen måde. De er private arrangementer mellem personerne og Gregorian Bivolaru, baseret på fri vilje og initiativ fra begge sider. Langt den største hovedpart af folk, der har mødt Gregorian Bivolaru har været meget glade for mødet. Der er nogle foranstaltninger for at sikre diskretion omkring mødets placering, og dette er det eneste krav der stilles til mødet. De fleste af disse er gruppemøder og de finder sted i forskellige lokationer i Europa. Der er ingen, der nogensinde er blevet lokket eller tvunget til at deltage i et møde med Gregorian Bivolaru.

Disse møder er et privat anliggende for dem, der møder Gregorian Bivolaru, og har intet at gøre med Natha, idet vi ikke involverer os i vores elevers personlige liv.