Q. I medierne klager tidligere elever over Natha – hvad handler det om?

Det er altid følsomt for en organisation, når tidligere medlemmer står frem med negative anklager. Den slags er set før i situationer, hvor folk der er blevet fyret går imod et firma de har været ansat i, eller vender et politisk parti ryggen. I alle tilfælde er der normalt en dybereliggende, men konkret grund til at sådanne følelser af vrede opstår.

Flere af de daværende nære venner til de 3 nedenfor nævnte personer, har udtalt følgende om dem:

Kim Schmock

I tilfælde af Kim Schmock, har der været en tvist med Natha om en gård i Nordsjælland, som blev købt med det formål at være ramme om et yoga og retreatcenter for Natha. Kim Schmock var stråmand for købet, da yogaskolen på dette tidspunkt (2000) ikke havde midlerne til køb af en gård. Et dokument om aftalen med Kim Schmock som stråmand blev underskrevet, men dog ikke stemplet af en advokat, da den daværende ledelse af Natha stolede på Kim. Efter en årelang retssag vandt Kim ejerskabet til gården, på trods af at Natha kunne fremvise at de i god tro havde investeret omkring 1.2 millioner i gården og flere tusinde timers arbejde på istandsættelse. Inden retssagen var ovre, kom Kim Schmock blandt andet med 6 halvberusede mænd, der bankede en af de to beboere og dennes ven, og truede dem med jernstænger. (Videomateriale og lægeundersøgelser bekræfter dette).

Q. Er det sandt, at Natha ikke ønskede at samarbejde med Bubber?

Nej slet ikke – Natha strakte sig langt for at få det til at fungere.

Da Bubber/ Eyeworks kontaktede Natha første gang i foråret 2012, var vi meget åbne overfor ideen om et tv program om tantra i Danmark. Der var flere møder mellem Natha og producenterne fra Eyeworks for at lave en detaljeret plan, hvor Bubber bl.a. skulle have en spirituel konsultation med Mihai og deltage på Nathas tantriske sommerlejr.

Vi havde fra starten gjort det klart, at vi ønskede en professional kontrakt mellem Natha og produktionsselskabet, eftersom vores åbenhed overfor medierne var blevet misbrugt før i forbindelse med at to journalister fra TV2 havde været inviteret med på sommerlejr i 2001. Men Eyeworks afslog at lave en aftale omkring programmets indhold.

I December 2012 kontaktede Eyeworks igen, og fortalte at de ville lave et program om Natha. Vi tilbød dem her at interviewe folk fra Natha og at filme i klasserne, men bad igen om en retslig samarbejdskontrakt. Dette nægtede de og sagde samtidig at det eneste samarbejdsvilkår de kunne acceptere, var at de skulle have de fulde rettigheder til alt, og kunne gøre præcis som de ville med materialet. 

Q. Hvordan tjener Natha penge? Hvorfor bliver skolen støttet af kommunen?

Natha er en frivillig forening og en folke-oplysende aftenskole, som underviser kurser i yoga, tantra og meditation.

Natha Yogacenters indkomst kommer alene af dets kurser og events (foredrag, workshops, retreats) og fra støtte fra Københavns kommune. Med denne indkomst betaler Natha salær til lærerne, husleje, driftsomkostninger og opgradering af faciliteter. Dette er Nathas aktiviteter og indkomstkilder. Disse fakta er alle med i den årlige rapport over hele vores regnskab, hvilket er blevet delt med Københavns Kommune siden 2005. 

 Samtidig er der studerende og lærere på skolen, der har ønsket at forme projekter, der benytter sig af nogle af de elementer som de har lært i Natha. Disse projekter er blevet udformet af eleverne og til deres egen fordel. F.eks:

Q. Miss Shakti – hvad er det for noget?

Disse skønhedskonkurrencer har til hensigt at hylde det kvindelige, og fokuserer mere på indre end ydre kvaliteter. Dem, der ønsker at deltage, bliver hjulpet til at udvikle deres feminine kvaliteter – skønhed, selvtillid, intelligens, kreativitet, sensualitet,...

Q. Har Natha nogensinde lavet pornografiske film?

Natha har aldrig være involveret i sådanne aktiviteter, og det er på ingen måde en del af skolens curriculum. Dog er der studerende og lærere fra skolen, som har lavet film, der indeholder sublim erotisk kunst. Natha blander sig ikke i elevernes og lærernes personlige...

Q. Hvorfor taler i så meget om sex? Hvorfor er der så mange mærkelig seksuelle ting? Har alle åbne forhold?

Natha er en tantrisk yogaskole. Tantra lærer os at leve ethvert øjeblik og aspekt i livet med fuld intensitet og bevidsthed, og dette inkluderer seksualiteten (men kun proportionelt med dens vigtighed).

Seksualitet er blot en del af livet og er derfor kun en lille del af vores kursus curriculum. I yogakurset der består af over 1800 kurser, er der kun 15 der refererer til seksualitet. I tantrakursets curicullum, der indeholder over 560 kurser, er der kun 45 kurser der refererer til seksualitet.

Det virker for medieforbrugeren, som om det fylder så stor en del af skolens lære, fordi det seksuelle oftest er den eneste del medierne er interesseret i.

Fra en elevs synspunkt kan det virke absurd at medierne er så fokuseret på de seksuelle aspekter.