Nej. Mihai Stoian besøger næsten aldrig de forskellige ashrams. De praktiske ting tager ashram koordinatorerne sig af, og de generelle beslutninger varetages af fællesskabet i de enkelte ashrammer.

Der findes 5 ashrams i Danmark med ca. 70 medlemmer mellem 20 og 65 år (og sommetider bor der børn med deres forældre). Disse ashrams er ikke en del af Natha, men er skabt af elever, der ønsker at skabe et fællesskab, der er bygget op omkring de værdier der undervises i på skolen.

Det eneste krav for at bo i ashram er, at man er elev på Natha, og reglerne for at bo i ashram begrænser sig til at man skal praktisere yoga 2 timer dagligt, og undgå kødspisning, rygning, kaffe og stoffer – idet disse ting strider imod en sund yogapraksis. 

Alle der bor i ashramerne har fuld kontrol over deres eget liv, og bestemmer selv hvorvidt de vil studere, have et arbejde eller hvad som helst de ønsker. Der er intet krav om frivilligt arbejde i skolen for folk der bor i ashrams, eller om deltagelse i Nathas øvrige aktiviteter.