• Nogle af de studerende åbnede et Yoga-terapi center, hvor de tilbyder massage og andre naturterapier der baseres på den viden, de har fået i skolen (ayurveda) – hvor de hjælper folk til opnå sundhed og afspænding på harmoniske måder. Profitten bliver delt mellem dem der arbejder på terapicenteret, og terapicenteret betaler kun leje til Concordia Aps for at bruge nogle af dets faciliteter.

• Nogle studerende har åbnet en vegetarisk restaurant. Efter at have oplevet de store fordele der kommer af at have en vegetarisk diæt, var der nogle elever, der ønskede at promovere vegetarisme på denne måde – ved at vise at vegetar mad også kan være lækker og nærende. Alle dem der arbejder i denne restaurant (der kaldes Ambrosias Have) er enten ansatte eller frivillige arbejdere. Gennem hele Ambrosias løbebane, er der en stor del af restaurant teamet, der aldrig havde deltaget på Nathas kurser, men som tog del i projektet på grund af deres passion og nysgerrighed omkring vegetarisk mad. Ambrosia er en selvstændig forening ligesom Natha. Formanden for Ambrosia har længe før hun kom til Natha haft en drøm om at åbne en restaurant. 

• Mihai Stoian startede selv Natha Publishing House, som udgiver bøger, samt nogle af de foredrag der afholdes på skolen som video. Dette er et privat firma.

• Nogle af eleverne har sågar åbnet egne yoga og tantraskoler rundt om i landet.

Siden 2005 har Københavns Kommune ydet økonomisk støttet til Natha som en folkeoplysende aftenskole. Kommunens støtter består i at betale 1/3 af salærerne til nogle af lærerne i nogle af kurserne, og ved at betale en del af lejen for nogle af salene for nogle af kurserne. Denne støtte udføres ifølge de relevante regler og regulationer.

Det er værd at nævne, at i 2009 efter at journalisten Orla Borg anklagede Natha for at være en sexsekt (ved at præsentere nøjagtig de samme beskyldninger som Bubber, og ved at citere de selvsamme 3 personer) og de kritiserede kommunen for at støtte Natha økonomisk. Københavns Kommune så ingen grund til at lave en efterforskning af Natha Yogacenter.

Følgende er uddrag fra en brev fra kultur og fritidsforvaltningen,  hvor de afviser nødvendigheden at fortage en undersøgelse af Natha Yogacenter: ”Den omtalte avisartikel er præget af mange gisninger og antagelser. Dette sammenholdt med forenings svar på forvaltningens spørgsmål jf. pkt. 1 gør, at forvaltningen ikke umiddelbart ser anledning til at foretage sig yderligere”.

Endvidere…

Denne sag giver ikke umiddelbart forvaltningen anledning til overvejelse om at foreslå ændringer i tilskudsproceduren.

Siden kritikken i dagspressen i maj 2009, som lagde yderligere pres på politikere, har der dog efterfølgende været ført et vedvarende særligt skærpet tilsyn med Natha fra Kultur og fritid, Det skærpede tilsyn betyder at yogaskolen skal aflægge en meget grundig årsrapport angående dens folkeoplysende aktiviteter, økonomi, deltagelse, kursusindhold med mere.

Det skærpede tilsyn har indtil videre ikke givet anledning til at gisningerne eller anklagerne fra den kulørte del af dagspressen skulle have noget på sig.

TV-programmet og artiklerne nævner ikke Københavns Kommunes skærpede tilsyn med yogaskolen, på trods af at omtalte medier har interviewet embedsmænd fra kultur- og fritidsforvaltningen.