I realiteten er vores tantrakurser ret konservative – for eksempel er der ingen nøgenhed i nogen form på vores kurser, ingen seksuel eller intim kontakt, og alle teknikkerne bliver udført individuelt. Al seksuel viden eller teknikker, der undervises i, praktiseres indenfor privatsfæren. For sammenligningens skyld, findes der flere tantrakurser på andre danske tantriske skoler end Natha, der involverer intimitet og nøgenhed i undervisningen.

Tantra lærer os også, at enhver person bør tænke selvstændigt, fri for fordomme, forudindtagede ideer, tabuer eller sociale normer. Derfor afholder vi os ikke fra åbent at diskutere ting, der kan gøre visse mennesker flove. Dette kan give anledning til visse sensationsprægede ting i medierne, men det er ikke vores hensigt. Vores hensigt er, at gøre alle mulighederne tilgængelige, og lade alle mennesker selv vælge for dem selv – frit og bevidst.

Hvad angår åbne forhold – er dette endnu et begreb, der bliver præsenteret, og dem der er interesseret i det kan eksperimentere med det. Dog er det ikke en del af skolens ideologi, og ikke en forudsætning for at være en elev på skolen. Dette begreb bliver der åbent holdt foredrag om af tantralærer Mihai Stoian, og dette er også tilgængeligt på DVD.  At have et åbent forhold bliver mere og mere populært nu om dage i Danmark, og nogle af eleverne i Natha udforsker også alternative modeller til det mere traditionelle parforhold.

The tantric approach of the couple relationship