Karsten Fischer

I tilfælde af Karsten Fischer (Celias mand) bliver sagen mere delikat og personlig. Karsten havde på daværende tidspunkt flere elskerinder sideløbende med Celia, og havde i løbet af få år gjort 4 kvinder uønsket gravide, og nægtet at tage ansvar for det. I et af tilfældene forsøgte Karsten at presse kvinden til at få en abort, selvom hun overvejede at beholde barnet. Han tilbød hende penge for ikke at fortælle nogen om det, og bad hende tage sig af situationen uden hans støtte. Der findes en retslig vidneforklaring fra denne kvinde, men det endte dog med at hun undlod at rejse anklage mod Karsten.

Efter at disse ting kom Mihai for ører, inviterede han i sin position som skolens koordinerende lærer, Karsten til en personlig snak, og konfronterede ham med at flere kvinder havde klaget over ham. Efter dette møde blev Karsten meget vred på Mihai.

Celia

Celia følte sig truet af Karstens andre forhold og ønskede at så splid mellem Karsten og de andre kvinder, han havde forhold til, så hun kunne have ham for sig selv.

Ved at bruge rådet om abort som undskyldning, indledte hun nu en række beskyldninger mod Mihai og skolen. Vi kan ikke her komme nærmere på personlige forklaringer her fordi det involverer deres privat liv og dybdepsykologiske motiver der også involverer andre folks liv. 

Mihai som var Celias tætte ven, rådede hende til ikke at fuldføre graviditeten grundet helbredsårsager, og for at få en ”second opinion”, spurgte han Grieg. Dette var kun et råd, og da Celia sagde at hun valgte at beholde barnet accepterede Mihai det med det samme.

Det er vigtigt at nævne, at Celia og Karstens kritik af Natha beskriver deres personlige bedømmelse af hvordan tingene er i Natha (eller rettere var, eftersom de forlod skolen i 2008). Så når de siger, at alle i Natha følger hvad Mihai siger, eller at Grieg er ligesom Gud, er det udtryk for hvordan de selv har opfattet tingene.

Det er interessant at bemærke, at flere af deres venner gentagne gange har sagt til både Celia og Karsten, at deres attitude var sekterisk eller fanatisk, og at de projicerede en fader-figur på Mihai som koordinerende lærer. Begge havde ansvarspositioner i skolen, og brugte ofte argumentet ”vi gør sådan her, for det siger Mihai” – mens Mihai selv forsøgte at tale dem bort fra denne attitude.

Vi må også huske, at sidste gang der var kritik af Natha i medierne, i 2009 – var det udelukkende baseret på disse 3 mennesker, Celia, Karsten og Kim Schmock. Nu, 4 år senere, er det de samme 3 mennesker. Hvis det, de siger, var sandt, og det endda blev offentliggjort i 2009, kunne man forvente, at mange af dem der har forladt Natha, herefter ville komme på banen med lignende beskyldninger. Men dette er ikke tilfældet.

Hvert år starter hundredvis af nye mennesker på yogakurset – og det er meget sjældent, at de har klager om Natha (bortset fra de 3 som vi nævnte ovenfor). Vi støder nærmest kun på klager over Natha en gang om året, og disse nærmer sig ikke på nogen måde tyngden af de anklager, som bliver præsenteret af Kim, Celia og Karsten.

I nogle artikler kommer der udsagn fra en kvinde kaldet “Cecilia Tiz”. Denne kvinde var en tidligere elev i yogaskolen MISA for ca. 12 år siden, og hun forlod skolen i vrede, da hendes mand gik fra hende til fordel for en anden kvinde fra skolen. Sidenhen har hun viet hele sit liv til at sprede falske rygter om skolen over hele verden. Hun har skrevet op mod 10.000 indlæg imod skolen på mange forums, blogs og medier etc. Det er vigtigt, at nævne, at hun for nylig fik en dom for injurier i Tyskland, hvor hun bor. Så når en journalist citerer hende, citerer de en utroværdig kilde, der endda allerede er dømt for sine løgnagtige udtalelser.