når vores spirituelle leder, Grieg, understøtter to specielle meditationer: den ene præcist ved solopgang, og den anden præcist på det tidspunkt, der markerer begyndelsen til den astronomiske sommer.

Om sommersolhverv – myter og subtile resonanser

Dette særlige astrale tidspunkt markerer manifestationen på det højeste niveau af intensitet af de maskuline yang solenergier – som er i resonans med evnen til at objektificere og bevidstgøre styrken til selvkontrol, klarhed, solaritet, viljestyrke og erkendelsen af det selvbevidste og transcendente aspekt i hvert levende væsen.

Ud fra et lingvistisk perspektiv betyder solhverv bogstaveligt talt det tidspunkt, hvor solen stopper. For folk generelt er solhverv den dag på året, hvor solen ved middagstid står på sit højeste punkt på himlen (kulminationen). Efter denne dag begynder solen at stå lavere på sin tilsyneladende rejse på himlen (således at den ved middagstid, når den når sit højeste punkt den dag, vil være lavere, end den var under solhverv. Derfor kan vi sige, at solens tilsyneladende position gradvist bliver lavere). Jo længere vi bevæger os mod den geografiske Nordpol, jo lavere er solens tilsyneladende gang hen over himlen og derfor også dens højde midt på dagen. Vi kan således også sige, at sommersolhverv er den dag, hvor solen er mest synlig for os,

m0719

eftersom det er den længste dag (og dermed også den korteste nat) på den nordlige halvkugle.

De subtile resonanser under tidspunktet for solhverv har især tilknytning til manifestationen af et subtilt felt af maksimum solaritet, som er dybt vitaliserende og regenererende, og hvorunder de individuelle aspirationer, beslutsomhed og viljestyrke når et højdepunkt, kraftigt støttet af energierne fra solen. Men ifølge loven om polaritet (hvor der er en ”pluspol” må der også være en tilsvarende ”minuspol”) og ud fra et astrologisk synspunkt, starter himmeltegnet Krebsen, som er styret af månen, under solhverv. Denne kombination – solen på sit højeste punkt, men i et vandtegn domineret af månen, markerer den kosmiske leg mellem ild og vand. Disse to elementer, som tilsammen styrker hinanden, fører til den kraftfulde manifestation af dynamisk vitalitet, overvældende fertilitet, usædvanlig kreativitet, en brændende og driftig fantasi, sjælsdybde og kraft.

Midsommer (som har forbindelse til solhverv) har altid været fejret under frugtbarhedsfester, og man har fejret sammensmeltningen af de komplementære maskuline og feminine kræfter. Dette bevises ved tilstedeværelsen af begge elementer: store bål tændes for at fejre årets længste dag, samtidig med helliggørelsen af vand og troen på dets magiske kraft, som derefter blev en selvfølgelighed, og med hvilket folk kunne interagere under solhverv. Selvom det var en fejring, konsekreret til solen i dens absolutte magt, var solhverv også en lejlighed for det magiske vand til at komme tilbage blandt folk. At svømme i søer eller floder havde en healende effekt, idet dette også repræsenterede et genfødselsritual. Nogle steder var badning i den dug, der havde samlet sig på aftenen for solhverv, en forskønnende og magisk praksis. Andre steder repræsenterede badning i det vand, i hvilket healende urter var blevet udblødt solhvervsaften, en kur for at genvinde helbred og styrke. I gamle traditioner var solhvervsaften tilegnet fester, der fejrede ilden og kærlighedens kraft, for kærlighedsorakler og spådom (motiveret af folks ønske om at kende deres skæbne). Man troede, at markens afgrøder voksede til den højde, som elskende kunne hoppe over bålet under deres lege om natten. Med ildens magiske kræfter kunne piger forudsige deres fremtidige mænd. På samme måde blev dæmoner og djævle kastet bort. En anden symbolsk funktion ved de tændte bål den aften var at stimulere solens energi (det højeste element af ild), så den forblev stærk resten af sommeren og derved sikrede sunde afgrøder, der var modnet i dens fortryllende energi.

m0794

Folk badede også i floder og kilder i den tro, at vandet, som blev levende under solhverv, ville rense dem for alt snavs og gøre dem immune overfor sygdomme og adskille dem fra fortiden og forberede dem på fremtiden.

Derfor var og er sommersolhverv en tid for renselse gennem det hellige vand og den subtile ild, en tid hvor magiske praksisser og gavnlige ritualer bliver potente, og hvor jordens og himlens åndelige kræfter går sammen med mennesker og viser sig for dem, der har dyder. I gammel tro siges det, at man kan finde store gyldne skatte (et andet element, der resonerer med ild), fordi der opstår magiske flammer ved midsommeraften over det sted, hvor de ligger begravet. Feer og kvinder med overnaturlige kræfter, som de har opnået gennem deres særlige samhørighed med naturens kræfter, manifesterer sig ved sommersolhverv stærkere end på noget andet tidspunkt på året.

I gamle tider fordrev bålene i folks haver i landsbyerne de onde ånder, der kunne forurene kildernes vand. Man bar fakler over markerne med det formål at fjerne sygdomme fra afgrøderne; kvæg blev tvunget til at gå gennem ild for at skåne dem for vampyrlignende væsener, der kunne skade dem, og som man troede byggede reder mellem deres horn. Ildhjul, der repræsenterede solen, blev rullet ned ad bakkerne for at bevare og drive solens kraft frem. Store bål blev tændt ved vejkryds eller ved søernes og dammenes bredder for at rense og fordrive negative væsener, som mentes at være ude at stand til at modstå ildens rensende kraft under solhvervsdagen.

Udover de gamle overbevisninger manifesterer, fra et subtilt synspunkt, de healende energier i de healende urter sig fuldt ud ved midsommer, hvilket gør dem effektive resten af det følgende år, og det samme gør overflodens energi, som senere vil manifestere sig som gunstige afgrøder. Den energi, der ligger i sommersolhverv, betragtes som en energi af passion, vitalitet, kreativitet og velstand. I gamle tider havde man den overbevisning, at de magiske praksisser under sommersolhverv havde kraft til at materialisere tilsyneladende umulige ønsker og aspirationer.

Inspirationen til at lave solhvervsmeditationerne på en speciel måde

At fejre solhverv er en gammel spirituel tradition, som findes i alle religioner og kulturer i forskellige former, som kulminerede i den keltiske tradition. Derfor samles, selv nu til dags, mere end 40 000 mennesker omkring Stonehenge for at genopvække de gamle ceremonier i håb om at genoplive magien i de gamle hellige ritualer. For at drage nytte af denne synkronisering af mange mennesker samlet på det specielle tidspunkt for solopgang på dagen for solhverv har yogikollegerne fra Tara Yogacenter i England, som de første, haft intuition til at organisere en spiralmeditation for at komme i resonans med de energier, der er helt specielle for solopgang på dagen for solhverv ved Stonehenge (som er åben for publikum, men man kan kun gå ind i kraftcirklen på denne dag i løbet af året).

m0732

I 2007 organiserede vores skole (Natha) en indledende rejse til Island sammen med en gruppe yogier med ønsket om at forstærke resonansen med naturens ånder (gnomer og feer), som manifesterer sig på en særlig måde dér. Med henblik på synkronisering fandt rejsen sted præcis under midsommer. Så fik vi ideen til at synkronisere med meditationerne ved Stonehenge, og vi blev således inspireret til at organisere disse triangulære meditationer. Vi søgte derfor efter det tredje punkt i den ligesidede trekant, der blev formet mellem Island, England og, som en exceptionel integration, Finland. Som et højdepunkt i hele integrationen havde vore kolleger fra Finland også en sommerlejr på samme tid, og de sigtede efter at finde det præcise punkt, der formede den ligesidede trekant. Dette punkt lå i en skov ved kysten, og der organiserede de deres lejr.

På denne måde lavede de tre grupper af yogier, der formede yangspiraler, en perfekt ligesidet trekant (præcisionen i målingerne, hjulpet af komplicerede geospatiale programmer, havde en fejlmargen på mindre end 5 meter i en afstand på 2500 km). Således kunne den okkulte initiering i mysterierne ved triangulationsmeditationer integreres.

Sådan begyndte denne tradition, der havde usædvanlige resultater for deltagerne, og den fortsætter den dag i dag.

Dette er femte år vi fejrer solhverv på denne måde, hvor vi laver de to meditationer, som vist af Grieg, i spiraler, udført af yogier, der er placeret i en triangulation her på kloden indenfor meget store afstande.

Efter 2007 var der flere triangulationer mellem Stonehenge og tilsvarende punkter Frankrig og Tyskland. I de sidste tre år er triangulationen blevet udført mellem Stonehenge, Bornholm og det tilsvarende punkt i den ligesidede trekant, som blev målt til at ligge et sted i nærheden af Bologna i Italien.

Bornholm er en berømt ø, kaldt magisk, som hører til Danmark, en slags dansk Avalon, hvor troen på naturens åndelige kræfter stadig lever, og hvor spor af den samme kultur af megalitter, placeret på særlige punkter af intensitet indenfor det jordiske telluriske felt, stadig findes. Det er formationer, som ligner cirklen af kraft ved Stonehenge og de berømte rundkirker fra den tidlige merovingiske esoteriske kristne tradition.

Triangulationen mellem de tre yogispiraler (England, Danmark og Italien) omfatter to aktive punkter, som projicerer energierne fra meditationen hen imod det tredje punkt, som er passivt, og som modtager dem og inkorporerer dem i hele planetens subtile netværk. Siderne på denne ligesidede trekant er 1950 km lang, og der er målt en præcision på ned til 5 meter!

På denne måde projicerede yogierne fra Bornholm og Italien energien mod Stonehengespiralen, som er et center for kraft, og enstemmigt anerkendt som en af planetens akser.

Meditation på denne måde i triangulation forstærker de subtile energier, som er tiltrukket af resonans og er støttet af den spirituelle guide, på grund af nogle fænomener, der har forbindelse med den okkulte lov om Tre, og manifestationen af den såkaldte hemmelige kraft (den femte), der forener, transcenderer og genererer universets fire fundamentale kræfter (tyngdekraften, den elektromagnetiske kraft,  den svage interaktionskraft og den stærke interaktionskraft).

De to meditationer ved tidspunktet for solhverv, spiralmeditation og triangulationen, som fremkalder de særdeles gavnlige energier, og støttet af vores spirituelle guide, sker i harmoni med den gamle tro på kraften i dette specielle astrale tidspunkt ved at kanalisere energierne hen imod manifestationen af ideen om ”den fuldstændige tilintetgørelse af alle skadelige energier, og kærlighedens triumf og spiritualitet på planeten, Jorden.”

Bemærkelsesværdige synkroniciteter og særlige oplevelser, som jeg havde på Bornholm den 21. juni 2011

Den første spiralmeditation og triangulation, udført ved solopgang

Den morgen var hektisk, barsk og skyet, med en skarp og intens vind, særegen for den danske ø. Jeg vågnede før solopgang (kl. 04:00) og, allerede i søvnmangel, fortrød jeg straks at jeg havde forladt de bløde og varme lagener for at gå ud i vinden på Bornholm. Men pludselig blev mit hjerte levende ved den smukke subtile følelse af broderskab med alle yogikollegerne, som også var vågne og forberedt på at deltage i denne spirituelle oplevelse. Jeg huskede straks på, uden egentlig at ville det, hvor intens og transcendent en oplevelse jeg havde under spiralerne ved Stonehenge for to år siden i den engelske solhvervslejr. Små rystelser af forventning var allerede i gang med at åbne mit hjerte, og tilstedeværelsen af vores spirituelle guide, Grieg, som understøttede disse aktiviteter, dukkede tydeligt op i min sjæl, som et subtilt kald mod det endeløse.

Jeg ankom til skoven, hvor spiralen skulle finde sted…atmosfæren var meget smuk og jeg kunne klart fornemme, i morgenens uforstyrrede stilhed, den sovende bevidsthed hos øens befolkning – jeg kunne næsten røre sødmen ved den morgensøvn, som de nød. Der var ingen biler, ingen menneskelig bevægelse, kun en dyb og regenererende fred, omkranset af den blæsende vind. Fuglene fløj hen over himlen i deres fornøjelige flyvning, og dér, i den danske skovs grønne bladhang, blev vi budt velkommen af en hel koncert af mange tonaliteter af glad og munter kvidren – udført specielt til vores ære. Spiralen skulle finde sted mellem de tidløse bautasten, der stod mellem rødderne og rakte op mod himlen som stenvogtere. Disse bautasten har været i skoven fra umindelige tider, hvor de markerede et center af subtil kraft af samhørighed mellem det himmelske og det jordiske.

Alle lejrens yogier var der allerede. Jeg var dybt rørt over at se dem fyldt med aspirationer, mens de nysgerrigt ventede på det, der skulle ske. Nogle af dem var begyndt på yogakurset blot få uger tidligere og havde aldrig deltaget i noget lignende dette…men frem for alt kunne jeg mærke den livlige tilstand af spirituel enhed og broderskab med alle de andre kolleger fra vores skole, som også mediterede i halvanden time i den kraftfulde solhvervsmorgen for at hilse midsommersolen med vores aspiration mod Gud og med ønsket om at hjælpe menneskeheden…

Samtidig blev lasede skyer med høj hastighed ført væk over træerne, et typisk dansk fænomen, som giver indtrykket af at nogen leger ved hurtigt at tænde og slukke lyset, fuldstændigt anderledes end det tempererede rumænske klima, hvor skyerne sjældent bevæger sig hurtigt over himlen.

Således begyndte vi i skyggen, kulden og vinden de indledende stadier af meditationen. Solopgangens storslåede nuancerede lys var fuldstændigt skjult af det tykke lag skyer.

Først kom vi i kontakt med de andre grupper af yogier. Mit hjerte bankede allerede af glæde over at være i samhørighed. Straks efter at vi havde påbegyndt fremmaningen begyndte en serie af magiske manifestationer. Naturen blev aktiv, som om den faktisk ønskede at deltage i vores meditation. Da vi var færdige med den første ytring, blev vinden pludselig mere intens og blæste kraftigt mod skovens løvværk, som skælvede i dets svar til fællesskabet.

Så fremmanede vi den danske nationale sjæl, der også havde forbindelse til dette særlige udvalgte sted i den skov, hvor bautasten fra menneskehedens opståen i stilhed har vogtet over de magiske porte til andre subtile parallelle virkeligheder. Så snart vi var færdige med den ytring kom der et kraftigt regnskyl ned over skoven! Det kom så hurtigt og uventet, at deltagerne begyndte at le – hvad andet end regn passede bedre på den danske egregor? Regnen varede i præcis tre minutter, indtil vi begyndte den næste fremmaning – kontakten til vores spirituelle leder, Grieg, for at tune ind på hans støtte. På det tidspunkt strålede solen gennem en sprække i de mørke skyer, mens den steg op i sin vældige pragt. Samtidig fandt solens stråler vej ind under grenene på træerne, hvilket bragte et vidunderligt lys over hele spiralen. Solen skinnede intenst i mit ansigt, og lyset trængte helt ind i mit inderste væsen gennem mine lukkede øjne, og jeg følte en tilstand af dyb samhørighed med den enorme og mystiske natur, som vibrerede i harmoni med vores mesters støtte! Pludselig oplevede jeg mig selv som meget høj, lige og tynd – som en mast af krystal, en antenne mellem jorden og himlen. Uden grund fik jeg tårer i øjnene ved oplevelsen af denne manifestation af nåde, og jeg fortsatte konsekrationen af meditationen, samtidig med at jeg aktiverede suggestionen om tilintetgørelsen af alle onde kræfter på jorden, samt spiritualitetens og kærlighedens triumf.

Meditationen begyndte; jeg følte en tilstand af klarhed og renhed i min bevidsthed, som er vanskelig at beskrive i ord. På denne baggrund dukkede nye aspekter op som en urokkelig virkelighed, selv om mange ting var uforklarlige på en rationel og diskursiv måde. Ikke desto mindre var de klare ned til mindste detalje – klare som dagslys. Min spirituelle intuition fortalte mig, at de var ”billeder” fra det overbevidste, som gjorde det klart for mig, hvad jeg følte, i en ny højerestående og syntetisk viden. På denne måde huskede jeg med forundring den tilstand af subtilt fællesskab langs kraftlinjerne på trekanten, dannet af de tre grupper, der mediterede i harmoni på det tidspunkt, hvorved blev dannet et slags redskab til at transformere bevidsthed, uden at vide hvordan det egentlig skulle ske. Jeg havde bare følelsen af et enormt ansvar for den handling (der arbejdede intensivt hen imod at fuldende det formål, til hvilket der blev konsekreret). Et andet aspekt, der blev skitseret, var den måde, hvormed energierne fra den danske gruppe fremstod som vektorer af kraft orienteret i retning mod Stonehenge, hvor de blev forenet med energierne fra den italienske gruppe. Det var, som om jeg kunne se disse enorme pile af bevidsthed, der subtilt samlede sig i den hellige cirkel af sten i England og derfra forgrenede sig, ved at følge tynde kanaler af tellurisk (jordisk) energi, over hele kloden som et regulært netværk, der lagde sig over hele kloden og rensede dens aura, gav den ny energi og højnede den. Et andet aspekt, som jeg også fornemmede var en særlig tilstand af hellighed og en fusion med naturens energier, som var meget subtile og forfinede i den bornholmske skov. Jeg følte, at træernes ånder (nogle af dem var meget høje og meget gamle) vågnede og rettede deres opmærksomhed mod os, forbavsede og fortryllede over dette bad i magisk energi, hvorfra spiralen harmonisk rejste sig. Ved siden af dem fornemmede jeg nogle specielle gamle væsener – som kæmper af fortættet tid, støv fra århundreder og årtusinder alkymiseret ind til ren energi, den direkte oplevelse af bliven og flygtighed. På mystisk vis var de associeret med de opretstående bautasten i skoven, som tiden havde glemt og ladet være hele, som selve livets forfædre. Jeg havde en klar fornemmelse af, at bautastenenes rå sten kun repræsenterede skyggen af den synlige krop, men bevidstheden på det subtile niveau var som en gigantisk antenne, igennem hvilken den subtile energi cirkulerede frit, et intenst flow, der steg op fra dem til den endeløse blå himmel og brød igennem hvirvlen af skyer, der hastede i flygtige laser hele vejen forbi månen, forbi solsystemets planeter mod det enorme og levende univers…samtidigt blev jeg opmærksom på vigtigheden af det valgte astronomiske og astrologiske tidspunkt – solhverv, årets lyseste tidspunkt. Det forekom, at dette faciliterede den energetiske ”modtagelse” og ”transmission” mod steder langt borte i makrokosmos, fordi de nødvendige subtile betingelser var fuldførte, især de tidsmæssige, der har forbindelse til visse mystiske cyklusser.

Jeg kom ind i et slags overbevidst fællesskab med disse væsener – tidskæmper – som forekom at overbringe viden og erfaring til min ”indre” computer, men overførslen gik superhurtigt, og de stærkt krypterede data gjorde det næsten umuligt for min hjerne at oversætte det, der foregik, til et forståeligt sprog! Det virkede som om den overførte energi var forudbestemt til at modificere klodens bevidsthedsniveau (og, implicit, til det konsekrerede mål for disse triangulationsmeditationer). I den forstand var jeg et simpelt redskab – villigt, men ikke unik eller speciel, brugt til dette formål. Tilstanden af naturlig og dyb mysterium var så intens, at hele mit væsen var fyldt med fortryllelse og forundring. Jeg betragtede dette fascinerende og magiske spil af viden og energi under de 90 minutters meditation. På et vist tidspunkt stoppede musikken. Jeg åbnede mine øjne og så teknikeren rulle et kabel ud, og jeg var sikker på, at han ville skifte generatoren, så der kunne fortsættes. Jeg lukkede øjnene og blev ved med at nyde effekterne af meditationen. Der gik endnu nogle minutter, og så hviskede nogen i mit øre, at musikken var stoppet, fordi meditationen var færdig. Det forekom mig, at der var gået højest 20 minutter. Min krop var ikke træt af at stå stille, mine fingre var ikke livløse – oplevelsernes intensitet muliggjorde min overførsel ind i en dimension, hvor det menneskelige tidsflow ikke rørte mig…

Idet jeg var meget berørt af denne yangspiral, besluttede jeg at blive lidt længere for at blive opmærksom på effekterne. Jeg sagde til mine venner, at de bare kunne gå ned til villaen, hvor vi holdt aktiviteterne, og så satte jeg mig ned og lænede min ryg op af en bautasten. I de vidunderlige minutter, der fulgte, mærkede jeg to ting meget tydeligt: for det første, en overvældende tilstand af intens glæde over at have deltaget i den oplevelse og af at have bidraget med min ydmyge andel, som et relæ for den cirkulerede energi. For det andet, den kendsgerning at denne manifestation (som blev telepatisk støttet af Grieg) sluttede fordi han sluttede aktiviteten. Jeg følte meget klart, at den ”kosmiske koncert” sluttede, fordi dirigenten afsluttede den, og jeg fornemmede nydelsen af at have deltaget i den, ligesom jeg fornemmede ændringen i tilstandene mellem følelsen af den himmelske musik, der flød over i bølger støttet af Grieg, og hvordan det føltes, når dette ikke skete mere. På denne måde forstod jeg endnu engang betydningen af denne subtile støtte til en handling foretaget af et væsen med en perfekt vækket opmærksomhed, som vores elskede spirituelle leder har.

Den anden triangulationsspiral ved det astronomiske solhvervstidspunkt (kl. 17)

m0790

Efter en så overvældende oplevelse ved solopgang så jeg frem til eftermiddagen for endnu engang at nyde triangulationsspiralen. Men, som det ofte er tilfældet, var effekterne ikke så tydelige som om morgenen. 20% var overskygget af min egen manglende evne til klart at forbinde til de subtile manifesterede energier. På denne måde opfattede jeg støjen fra den nærliggende gade, tilstedeværelsen af folk, der passerede gennem skoven og selv mine egne forventningsfulde tanker som forstyrrende…jeg havde brug for mere end en halv time til at fokusere ind i mig selv og deltage aktivt. Jeg blev opmærksom på dette ved at komme i kontakt med Griegs subtile vejledning. Jeg identificerede med ham, som om hele mit væsen blev vækket af hans bevidsthed, som jeg inviterede til at manifestere frit gennem mig. Det var først da, at usædvanlige effekter af fusionen med kosmiske, gigantiske energier, med naturens kræfter, og hen imod slutningen selv med det vældige, men alligevel så sensitive væsen – Jorden, begyndte at vise sig. I denne meditation fornemmede jeg tilstedeværelsen af skovånderne – gnomer og elver  og den jordiske og luftige polaritet i energierne i lunden.

Efter at aktiviteten var afsluttet, vendte jeg tilbage til lejren med mit genopfriskede hjerte, dybt regenereret af strømmen af ekstremt forfinede og overmenneskelige energier, som jeg havde gennemgået med stor glæde i mit hjerte og med en overstrømmende entusiasme for den spirituelle sommer, der lå foran os…