(Relaterede artikel: Når journalistik erstattes med ensidig aktivisme)

Karl-Erik Nylund har en doktorgrad i teologi, han er præst og nok Sveriges største ekspert i sekter. Hans sidste arbejder er: “Att leka med elden – sekternas värld” – “At lege med ilden – sekternes verden” (2004). I mere end 30 år har han hjulpet mennesker, som har været offer for forskellige sekter, og også deres familier. Hans ekspertudtalelse bliver ofte udbedt angående disse emner og han citeres ofte af medierne, idet han er kendt for sin kritiske holdning overfor farlige sekter.

Af denne grund er Karl-Erik Nylund kvalificeret til at udtale sig om, hvorvidt MISA (the Movement for the Spiritual Integration into the Absolute) udviser træk som ligner de farlige sekters. I undersøgelsesarbejdet forinden udfærdigelsen af rapporten og under sine interviews samarbejdede Nylund med sociologiprofessor Örjan Hultåker, som er grundlægger og leder af SKOP-Research, Skandinavisk Opinion AB Instituttet.

1. MISA Yogaskole

1.1. Introduktion

En række special-materialer, som kan ses under kilde-listen, blev studeret for at underbygge denne rapport. Der var også 3 interviews med Gregorian Bivolaru, mens han var varetægtsfængslet i Malmö, interviews med Mihai Stoian og 6 MISA yogaudøvere. 3 af dem er fra Rumænien. Vi har endda kontaktet andre rumænere, som bor i udlandet, men som ikke er medlemmer af denne yogaskole.

1.2 Grundlæggelse af yogaskolen

”Bevægelsen for Spirituel Integration i det Absolutte” blev grundlagt af Gregorian Bivolaru i januar 1990. Foreningen, som oprindelig bestod af 22 medlemmer og grundlæggere, startede yogaskolen, som nu har mere end 37.000 yogaudøvere i flere lande herunder Sverige, Danmark og Finland. Yogaforeningens navn er “Esoteric Orient Yoga” i Sverige og “Natha” i de andre to lande. Bevægelser, som MISA, opstår ofte i omgivelser med et spirituelt vakuum, hvor religiøse ideer, som ikke stemmer overens med den officielle religion, forfølges.

Dette forekommer ofte i kommunistiske eller i tidligere kommunistiske lande. Der bliver ikke set positivt på holdnings- og ytringsfrihed og heller ikke på bevægelser med et stort antal medlemmer. Den Rumænske Ortodokse kirke er ikke glad for denne yogabevægelse, hvis ideer har deres oprindelse i Hinduisme, Buddhisme, Kristendom, i Jung’s ideer osv.

Bevægelser baseret på ideer fra flere forskellige religiøse og filosofiske retninger kaldes synkretisk. De fleste religiøse bevægelser er synkretiske. Fænomenet er snarere en regel end en undtagelse. Som et socialt fænomen er religion et system af meningsfulde holdninger og legitime roller. Mennesker som er vokset op i et religiøst fællesskab har bestemte forklaringsmodeller og handlemåder, som de hver især benytter sig af. De lærer at dogmerne og ritualerne giver mennesket identitet.

1.2.1 Vanskeligheder, som spirituelle bevægelser møder

Samfundets interaktion med spirituelle bevægelser som MISA, er konstant underlagt vanskeligheder. Sådanne omstændigheder, som kan påvirke vores trossystem og rollemønstre kan også opstå ved folks forskellige livsbetingelser, eller endda i den individuelle personlighedsstruktur. Nogle gange opstår der endda troskriser. Sådanne kriser er naturlige i et pluralistisk samfund. Spirituelle bevægelser benytter sig af aktiviteter, som har til hensigt at hjælpe mennesker, som undergår sådanne kriser, til at genvinde deres tro.

1.2.2 MISA aktiviteter

Med sin oprindelse i Indien anses yoga i mange af de kristne lande for at være fremmedartet og farlig. Dette gør sig især gældende i lande som for eksempel Rumænien, hvor den ortodokse kirke står meget stærkt. Yoga repræsenterer en fare for Kirkens konstante medlemsrekrutterings proces, idet kirkens medlemmer risikerer at blive tiltrukket af denne fremmede “religion”, som kirken anser yoga for at være. Af denne grund føler de sig nødsaget til at bekrige yoga og ofte repræsenterer de endda yoga som noget dæmonisk.

Yoga er blevet praktiseret i mere end 4000 år. Det er et ældgammelt hinduistisk system til selvdisciplinering, bestående af teknikker til at harmonisere og forene krop, sind og sjæl gennem fysiske øvelser, åndedrætsteknikker og meditation. Ordet “yoga” udspringer af Sanskrit og betyder “forening”, “at tune ind på”. En sådan forening er faktisk individets sjæl, der tuner ind på universet ved hjælp af spirituelle teknikker og en proces til at fuldkommengøre sig selv.

Der findes flere forskellige yogaformer. En af yogaformerne, som også praktiseres i MISA skolen er karma yoga. I vores sprog bliver denne form for yoga kaldt: frivilligt arbejde. Formålet med en hindus liv er moksha; spirituel frigørelse. Moksha betyder at være fri fra reinkarnations-cyclen. Moksha; spiritual frigørelse, opnås dog også af dem, der er fri af uvidenhed. Der er adskillige retninger til at opnå dette endelig formål: Jnana (erkendelsens vej), Bhakti (hengivelsens vej) and karma (handlingens vej). Der findes ikke kun en vej eller en enkelt Frelser; der findes en mangfoldighed af meninger, ledere, guru’er og guddomme, som bidrager med at hjælpe dem, der beder om hjælp, så de kan gå den spirituelle vej.

Kort sagt er karma yoga en af vejene til at opnå  selvrealisering for dem, der praktiserer yoga hos MISA. Dette har intet at gøre med menneske-handel; det er en frivilligt valgt vej, som vælges med henblik på at opnå det spirituelle mål med den spirituelle guides hjælp. Indenfor MISA er hver yoga-udøver under vejledning af en lærer, som hjælper ham på den spirituelle vej eller mildner ham, hvis der er behov for det. Yoga udøverne isolerer sig ikke fra deres familier eller fra samfundet.

1.2.3 Ashram

En ashram er et sted, hvor man kan leve et enkelt liv og derved har mulighed for at praktisere mere meditation. Selv yogaudøvelsen er en form for meditation. En ashram har til hensigt at give mulighed for at yoga-udøveren kan forbedre sit helbred, sin sundhed og sit spirituelle liv. Ethvert hjem kan således kaldes en ashram. I MISA er ashram’erne en livsform, som minder om studerendes sovesale. Hver ashram har visse regler, som må følges for at det fælles liv kan fungere. MISA ashram’er følger følgende regler:

1. Ingen kød, alkohol eller kaffe. Ingen rygning. Disse regler gælder både for dem, som bor i ashram’en og for gæster.

2. Det anbefales, at man udover det yogahold man deltager i, praktiserer yoga dagligt i 2 timer.  
3. Alle deltager i ashram’ens husholdningsaktiviteter, som rengøring og vedligeholdelse af hus og have, indkøb osv.

4. Alle skal komme til ashram’ens husmøder (hvilket er tilsvarende husmøder for folk, der bor i den samme bygning).  
5. Alle gør rent efter sig selv. 
6. Efter kl: 23.00 skal der være stille. 
7. Overnattende gæster i ashram’en skal først melde deres ankomst, bortset fra de regelmæssige besøgende.  
8. Alle bedes om at fortælle de andre, når de tager på ferie eller lignende.

Denne livsform minder om livet i studerendes sovesale. Der er en person, som har ansvar for at sovesalen holdes i orden. Det er normalt, at hvis en person ødelægger noget, så erstatter han det. Dette er ikke en straf, men naturligt i et samfund, når man ødelægger nogle af de fælles genstande.

Hver gruppe har sine egne normer, som udtrykker de fælles moralske værdier og hver enkelt forventes at følge dem.

Disse aktiviteter: karma yoga, meditationer og udøvelsen af fysiske øvelser, hjælper alle individer til at blive tilfredse og hele mennesker. MISA yoga udøverne tror på, at det er muligt at helbrede sig selv og dette kaldes terapi. Yoga er ikke blot en spirituel selvrealiserings-træning; det er terapi for krop og sind.

2. Leader’s part

MISA er en sammenhængende gruppe med en stærk ”os” følelse, som giver følelsen af at tilhøre denne gruppe. Det modsatte af sådan en gruppe er en såkaldt fremmedgjort gruppe, hvilket ofte forekommer i religiøse grupper. De fleste holder sig væk fra sådanne fremmedgjorte grupper, fordi de stærkt udtrykker negativitet. Kommunist og terrorist grupper, medlemmer af hedonistiske religiøse bevægelser og seksuelt perverse grupper falder ind under denne kategori. Informationerne på internettet (som for eksempel rumænske avis websites) viser tydeligt at, som Gregorian Bivolaru ser det, er visse politikere medlemmer af sådan en fremmedgjort gruppe. Han nævner også andre grupper i sine udtalelser og skrifter. Af denne grund er det klart, at Bivolaru har skaffet sig nogle magtfulde fjender på grund af sine udtalelser, som er stærkt kritiske overfor visse rumænske politikere. Folk har udtrykt deres holdning mod sådanne “ fremmedgjorte grupper” gennem fredelige gadedemonstrationer i Bukarest.

2.1. Gregorian Bivolaru’s vejledende rolle

Forskellige roller indenfor gruppen rummer ikke nøjagtig den samme værdi. Grundlæggeren af gruppen nyder ofte en særlig respekt. Dette aspekt gælder også i tilfælde af religiøse grupper.

En af de vigtigste aspekter i livet er den spontane tendens til at følge majoriteten eller gruppelederen. Dette sker umærkeligt i alle grupper. Begynderen, den nye eller dem, fra lavere niveauer lægger end ikke mærke til hvor hurtigt de søger at tilpasse sig gruppens normer. Magtfulde ledere kan få gruppens medlemmer til at følge gruppens moralske normer og værdier. Den, som har autoritet, kan kontrollere folk gennem forskellige metoder som straf og belønning (som for eksempel isolation, bøder osv.). Under min udforskning af MISA har jeg ikke bemærket sådan en adfærd eller given straf.

De radikale religiøse grupper, som Guyana bevægelsen fra 70erne, Himmelens Port bevægelsen fra 90erne eller David Koresh fra Waco USA, er eksempler på grupper, som har undertvunget deres medlemmer en streng disciplin. Lederens ord var lov for de andre, – indtil døden. MISA Yogaskolen ER IKKE sådan en gruppe.

MISA kan heller ikke kaldes en rigid spirituel bevægelse, for så ville den ikke tillade kritik. I MISA står det alle frit for at kritisere aspekter i forbindelse med MISAs aktiviteter, eller endda lærerne. Desuden står det enhver frit for, at kunne forlade skolen uden at behøve at frygte nogen form for hævn.

Hævn er et træk hos manipulerende sekter: “sådanne religiøse eller andre slags bevægelser, i hvilen kriser angående tro aktivt undertrykkes, fornægtes eller straffes. En manipulerende sekt sigter bevidst mod at udradere egen-identiteten og erstatte det med en pseudo-identitet, som udspringer af en ideologi.”

I lyset af denne beskrivelse af manipulerende sekter, er det tydeligt, at MISA ikke er en manipulerende sekt.

For at man kan kalde en bevægelse for en manipulerende sekt, må den også fremvise mindst 3 af følgende 4 træk:

Aggression – afstraffelse af medlemmer, som kritiserer lederen eller bevægelsen.

Aversion – kritik og forfølgelse af folk udenfor gruppen, som for eksempel forældrene.

Fremmedgørelse – en lukket cirkel indenfor sekten, som er en geografisk eller ideologisk gruppe. Sekten bliver en ny familie.

Absolut sandhed – findes kun indenfor sekten og lederen/lederne har absolut ret til at fortolke sandheden.

I mine samtaler med MISA udøverne og lærerne har jeg intet set til de første to træk (Aggression og Aversion). Med hensyn til ahram-livet er det kun nogle af medlemmerne, som bor der, og aktiviteterne hører ikke under definitionen af en lukket kreds. Kurserne er åbne for alle udefra. Derfor kan man IKKE tale om fremmedgørelse. Nogle af dem, der er mere dedikerede, har måske nok en minimal grad af kontakt med den ydre verden, men lederne søger dog aktivt at modvirke denne form for fremmedgørelse ved at opmuntre dem til at komme tilbage til deres arbejde og deres familie. Gregorian Bivolaru hævder IKKE, at han unægtelig besidder den absolutte sandhed. Sammen med andre er han en spirituel guide og han er overbevist om at han er en mand med en mission i samfundet. Han gør dog ikke nogle politiske krav, og har heller aldrig gjort det. Hvis folk gerne vil transformere sig selv gennem lakto- vegetarisk kost og meditation, så vil dette ske gradvist. Bivolaru’s magt ligger i selve hans ydmyghed. I MISA sagen finder vi således ingen af de kriterier, som definerer manipulerende sekter.

Bivolaru tog på retreat for at meditere og skrive bøger. Skolen er i mellemtiden overtaget af en ledende bestyrelse, som formelt og demokratisk leder denne bestyrelse. Hver af yogaskolerne i de andre lande har en leder, som ofte er medlem af MISA. De er registreret som a non-profit foreninger med en demokratisk bestyrelse. Jeg ville kalde Bivolaru et “æresmedlem”, som på grund af hans ydmyghed nyder stor respekt.

2.2 Anklager mod Gregorian Bivolaru

De interviews jeg har lavet med Gregorian Bivolaru, den ene hvor vi kun var os to, har fået mig til at stille seriøse spørgsmålstegn ved pædofili anklagen mod ham. Indenfor bevægelsen er forholdene mellem medlemmerne meget nære, selv mellem lærere og elever. Den involverede pige var dog ikke Bivolaru’s elev. Personligt ville jeg blive ekstremt overrasket, hvis der havde været et forhold mellem Gregorian Bivolaru og Madalina Dumitru.

Den anden anklage mod ham, mens han var under arrest i Malmø, nemlig menneskehandel er ganske enkelt en misforståelse af, hvad karma yoga er. Se teksten foroven om karmayoga. Hvad vi har at gøre med her, er frivilligt arbejde, som en metode til at forbedre sig selv og søge sandhed. Mange af de folk, som bor i ashram har ikke penge til at betale for deres ophold og gennem karma yoga har de mulighed for at deltage i ashram’ens aktiviteter. MISA tilhængerne siger, at karmayoga er en form for meditation, som løfter den, der praktiserer det, op så de overvinder tvivl og fremmedgørelse og dette kan gøre den verden vi lever i, til et bedre sted at være.

2.3 Spirituelle lejre

I Rumænien samles 10.-12.000 mennesker hvert år for at deltage i de internationale yoga symposiums, som MISA afholder. Yoga udøvere fra hele verden kommer og fylder praktisk talt en hel ferieby. Blandt andet praktiserer de også helio-terapi. Deltagerne til dette symposium opnår et ID kort, ved at sende fotos, nogle gange i badetøj, til MISA lederen. Dette er for at kunne “læse” aura’en hos dem, der ønsker at deltage, for at se om de har nogle sygdomme. Ifølge MISA er alting levende; mennesker, dyr og planter, og de er omgivet af et energifelt, som kaldes en “aura”. Evnen til at se aura kan udvikles gennem træning. Når folk er på et højt niveau i deres spirituelle udvikling, er deres aura hvid og den kan ses flere kilometer væk. Der er syv vibrationsniveauer i auraen, som er forbundet med de syv chakraer eller kraftscentre. Hos et raskt menneske er disse energicentre klare og tydeligt adskilte. I tilfælde af en syg person, er auraen tåget og udvisket og dens farver er mørke.

Når lejr deltagerne, som tæller mange unge menneske iblandt sig, tilmelder sig til disse internationale symposier bliver der indsendt et stort antal fotos. Disse fotos blev beslaglagt af de rumænske autoriteter og klassificeret som pornografiske billeder, fordi de rumænske autoriteter tydeligvis ikke ønsker at se indholdet af disse fotos (nemlig en person i badetøj) og deres formål.

3. Hvad er MISA egentlig?

Hvis MISA ikke er en manipulerende og farlig sekt – hvad er det så?

Jeg kunne sige om MISA, at det er en bevægelse, som understøtter en anderledes livsstil, alternative terapier, som har stærke lighedstræk med gnostisk synkretisme. De grundlæggende ideer er reinkarnation og selv-transformation (evnen til at transformere sig selv). En kult er en bevægelse, som ofte opstår i omgivelse med psykisk deprivation, hvor folk samles omkring en leder. MISA er en yogi bevægelse, hvor deltagerne sigter efter at forbedre sig selv, deres helbred og deres harmoni gennem lakto-vegetarisk kost og yogateknikker.

Ifølge de interview jeg har foretaget med adskillige udenlands-rumænere, nærer jeg stor tvivl om, at Gregorian Bivolaru vil få en fair retssag i sit eget land. Som jeg selv kunne se, er anklagerne mod ham tydeligvis usande og derfor er de i sig selv et bevis på forfølgelserne imod ham. Endvidere tror jeg ikke på, at Gregorian Bivolaru har nogen chance for at overleve i et rumænsk fængsel.

Kilder:

Interviews. 
– Gregorian Bivolaru 
– Mihai Stoian (koordinerende lærer ved Natha yogacenter) 
-3 danske yogaudøvere og 3 rumænske yogaudøvere, som besøgte Danmark (jeg vil ikke afsløre deres navne af hensyn til deres sikkerhed) 
-Ulla M Sandbæk, tidligere medlem af EU

Specialty works: 
Nylund, Karl-Erik: ”Att leka med elden – om livets på sektens villkor” . Sellin 1998 
Nylund, Karl-Erik: ”Att leka med elden – sekternas värld” . Sellin 2004 
Hammer, Olav: ”På spaning efter helheten” New Age en ny folktro .Wahsltröm &Widstrand 1997 
Holm, Nils. G: ”Religionspsykologins grunder”, Åbo Akademi 1993 
Holm, Nils G. (Ed.): ”Encounter with India”, Åbo Akademi 1990 
Haglund, Gunilla Credo guiden Uppslagsbok för sökare, Sellin 1997 
Harper´s Encyclopedia of Mystical and Paranormal Experience. Castle Books, Edison 1991 
Mc Guire, Meredith B: ”Religion. The Social Context” IVth edition . Wadsworth Publ.House 1997 
Mr. Gregorian Bivolaru’s writings