Endvidere håber forældrene i forvejen ofte at få enten en ”datter” eller en ”søn”. Videnskaben har nu om dage fundet midler der
kan hjælpe de kommende forældre til at bestemme kønnet på et fremtidigt barn. Årtusinders yogatradition giver simple metoder der bestemmer barnets køn.

En ældgammel forplantningslære understreger det faktum at den mentale attitude har stor betydning for en succesfuld befrugtningsproces. Som den store hindumester Atreya siger det: ”Det er sagt at et barn er født af en mor, en far, genetisk arv (man
kunne mere forståeligt sige ’resonans’) og næring. Der er altid én forbindelse imellem alle disse: sindet”.

Barnet, der vil blive født, er tiltrukket af resonans

Det er velkendt at mennesket ikke kun består af den fysiske krop; det skaber en energi-struktur i konstant vibration og bevægelse; det er også kendt at denne energi-struktur har koncentrerede områder, kraft-vortexer (kraft-hvirvler) kaldet energihjul eller Chakra på sanskrit. Kroppen kommunikerer med universet og alle dets energier gennem disse vortexer.

Når et par elsker, dannes en vortex af statisk energi der cirkulerer gennem chakraerne hos de to elskende. Når kvindes æg forenes med sæden, tiltrækkes denne vortex af resonans, og muliggør at ånden af et væsen der allerede eksisterer på et subtilt parallelt plan ankommer. Yogatraditionen beretter om reinkarnation hvor kosmisk energistrømme tiltrækker sjæle imod et nyt liv, alt efter fortjeneste, ud fra et karmisk synspunkt. Forældre ”laver” ikke et barn, men tiltrækker en sjæl under elskoven. Kroppen dannes ifølge den genetiske information, der findes i ægget og sæden for at være ”vært” for sjælen.

Visse faktorer, set fra et biologisk synspunkt, må være tilstede for at en befrugtning er mulig. Kvinden må være sund og frugtbar, og manden må have god sæd.

Udover disse biologiske faktorer, vil en åndelig forening mellem de to elskende samt en sand kærlighed tiltrække en ophøjet og sund sjæl. Modsat kan den sjæl der er tiltrukket gennem resonans have en vanskelig karma og et tilsvarende liv. Dette er hvorfor de esoteriske elementer ikke må negligeres. Alting foregår i overensstemmelse med princippet om resonans. Barnet vil udstråle kærlighed, hvis det er undfanget i kærlighed. Hvis barnet er undfanget med frygt eller kun af et råt sexuelt begær, vil disse følelser danne basis for det nye liv, betegnet af frygt og egoisme.

Hvordan kan alt dette forklares i praksis?

Energi-vortexen etablerer de nødvendige betingelser for befrugtning. Det styrer parrets følelser imod ”landet” hvor sjælene er klar til at blive inkarneret og tiltrækker en sjæl der afspejler alle disse følelser. De esoteriske traditioner erklærer at energi-vortexen tager den farveder korresponderer med de to elskendes følelser i det øjeblik, befrugtningen sker, og denne farve tiltrækker ved resonans en bestemt sjæl. Vi må forstå at forældrene ikke former det kommende barns karakter; det er deres følelser i befrugtningsøjeblikket, der tiltrækker en bestemt korresponderende karakter.

At tiltrække et harmonisk barn i kraft af ens egne tanker

Charaka Samhita, en gammel orientalsk visdomstekst, fremfører en interessant idé angående befrugtning: ”Kvinden føder et barn, der ser ud som det hun tænker i befrugtningsøjeblikket.”

Dette er grunden til at nogle børn ligner et bestemt familiemedlem. Hvis for eksempel en kvinde forestiller sig at hun elsker med en mand, hun hemmeligt elsker, så vil barnet, i stedet for at ligne faderen, ligne manden hun tænkte på i befrugtningsøjeblikket.

Denne hemmelighed blev brugt af kvinder i oldtidens Indien, for at føde smukkere og mere intelligente børn. Således forestillede de sig at de elskede med noble, ophøjede mestre og guder, som Krishna eller Shiva.

Denne viden om disse fantastiske ting pålægger en stor følelse af ansvar for at undgå – via tanker og følelser i befrugtningsøjeblikket – at bringe deforme, psykisk syge og ubalancerede børn til verden. Samtidig kan man, når man forstår at tankens kraft hersker i universet, mentalt bestemme hvilket køn og hvilke kvaliteter man ønsker for sit fremtidige barn. Hemmeligheden er klart og præcist at vide hvad du ønsker.

Diæt, der kan bestemme kønnet på det fremtidige barn

Ifølge nogle orientalske kultur traditioner var kønnet på det fremtidige barn kontrolleret ved at lægge særlig vægt på diæten for den fremtidige moder i månederne optil befrugtningen. Hinduskrifter forsikrer at hvis kvinden ønsker en søn, må hun spise mad med højt saltindhold, mens hvis hun ønsker en datter, skal hun vælge sød mad. I nogle eksperimenter fortaget for nylig i Canada (af doktor Jacque Lorrain og Joseph Stolkovichi) viser 80% succes i at forudbestemme kønnet på barnet gennem en restriktiv diæt for moderen.

Der er ikke tvivl om at saltholdig mad øger indholdet af potassium og sodium i kvinden, og giver en øget chance for at føde en dreng. De fleste grønne grøntsager giver også høje koncentrationer af potassium og sodium. Sød mad, især mælkeprodukter, har et højt indhold af calcium og magnesium. Hvis kvinden reducerer disse produkter i hendes diæt i to måneder før befrugtningen vil hun føde en pige.

Træk vejret i harmoni med de subtile kosmiske vejrtrækninger under undfangelsen.

Yogalærdommen hævder at vejrtrækningen er en af de væsentligste faktorer, når det gælder at bestemme kønnet på det kommende barn. Hvis det fysiske humør ikke er i harmoni før og efter elskoven, vil parrets vejrtrækning blokere overvejende den samme side af kroppen. Dette kan ifølge tantriske tekster medføre fødslen af børn med en ubalanceret sexuel identitet og kan i ekstreme tilfælde føre til homoseksualitet. Østens læreskrifter lægger særlig vægt på at bruge bestemte positioner for at harmonisere strømmen af vejrtrækningerne. Det hævdes at barnets køn kan bestemmes ved at bruge disse teknikker. Dette er for nylig bekræftet af videnskabelige forskere, der foreslår bestemte stillinger for at kontrollere barnets køn.

Parrets mest simple stillinger før den sexuelle akt er:

Hvis de ønsker en dreng må manden ligge på sin venstre side, for derved overvejende at trække vejret gennem højre næsebor, og kvinde skal ligge på højre side for at trække vejret gennem hendes venstre næsebor.

Hvis de ønsker en pige må manden ligge på hans højre side for overvejende at
trække vejret gennem venstre næsebor mens kvinden ligger på hendes venstre side for at trække vejret gennem højre næsebor.

Under samlejet derefter, skal parret bevare denne vejrtrækning gennem det næsebor der blev åbnet under den forudgående stilling.

Vigtig observation: yogalæren foreskriver med bestemthed sexuel kontinens undtagen når det er ønsket at få et barn.

Udgivet at natha.net
Taget fra  www.yogaesoteric.net