På grund af ligheden mellem disse harmonerer fænomener, objekter og subtile energier. De vibrerer samtidigt, mens de gensidigt og selektivt fremkalder hinanden gennem bevægelse på afstand, på samme måde som når to stationer til udsendelse og modtagelse af signaler tunes ind på samme frekvens. I sådan et tilfælde er det velkendt, at resonans kun finder sted, når frekvensen ligger tæt på, eller den synkroniserer med en eller to af de frekvenser (dens egen), som resonanssystemet er i stand til at oscillere.

En overførsel af energi fra det stimulerende system til det genlydende system foregår også gennem resonans. Når betingelsen for resonans er opnået, stiger omfanget af svingninger enormt, dog med et vist maksimum; hvis ikke der fandtes energispild som resultat af gnidninger kunne den være uendelig. Eftersom resonans er et selektivt fænomen, giver det mulighed for at adskille mindre mærkbare svingninger gennem andre procedurer, eller at kanalisere en overførsel af energi på en bestemt frekvens for at udløse et bestemt fænomen, såsom en transaktion af energi eller lignende.

Fortolkning af yogiens bedrifter i lyset af loven om resonans

I den yogapraksis, der udføres med et ihærdigt engagement, kan den enorme mængde af resonansprocesser uforklarligt og spontant blive bragt op til bevidstheden. Disse processer kan blive assimileret med al vibration – energigenererede fænomener. Nogle gange er denne vibrationsenergi meget subtil og delikat fin; den virker på den menneskelige strukturs forskellige niveauer. På den anden side er der virkelige systemer eller enorme centre af energi i universet eller makrokosmos, som vibrerer med en frekvens, der er lig har lighed med de særlige energipunkter i menneskets indre univers; under sådanne omstændigheder, opfører de respektive energipunkter sig som ægte sande resonatorer, fordi de er i stand til at vibrere simultant på grund af resonans, når de bliver stimuleret eller vækket af de samme frekvensvibrationer som deres egen frekvens.

I yogapraksis opfattes resonans som en initierende og forstærkende proces af særlige vibrationer, følt af bevidstheden og sat i aktion af vibrerende energier, der kommer fra særlige niveauer af universets manifestation. Hvis yogien opretholder sin opmærksomheds fokus med henblik på så præcist som muligt at blive bevidst om harmonien mellem hans eget energipunkt med det tilsvarende makrokosmiske, har resonansen store chancer for at opstå og stimulere forbløffende spirituelle oplevelser fulde af originale åbenbaringer.

Kontinuiteten af resonansen i yogiens indre univers fastholdes kun gennem vedvarende koncentration. Omfanget af energivibrationer, som yogien har sat i gang og føler, fulgt af originale bølger af harmoni, mening og information, opnår et højdepunkt, hvis disse frekvenser er jævnbyrdige, stræbende mod det uendelige hvis resonansudløserne konstant opretholdes. Her er det helt essentielt at opmærksomheden hele tiden rettes mod det respektive fænomen.

Viden er muligt på grund af resonans

Yogapraksis gør det muligt at opdage en konstant overførsel af energi og information fra det stimulerende sted i universet (makrokosmos) til det tilsvarende sted i menneskets indre univers. Fra det øjeblik indre resonans sættes i gang, opstår der en tilstand i mennesket, der svarer til den beslægtede energi; i praksis er dette mysteriet om i sit indre at genleve smukke tilstande, som man tidligere har følt; de kan ”gendannes” ganske enkelt ved mental vibration, der tunes ind til den ønskede tilstand fra fortiden, og som genererer resonans. Ved en simpel ekstrapolering opdager vi, at videnskaben eller viden om ethvert aspekt, fænomen, ting eller væsen fra universet i yderste konsekvens kun genoptager sådanne resonansprocesser gennem gensidig tuning mellem connaisseurens bevidsthed og væsnet eller objektet for viden.

De esoteriske betydninger i resonans

Det er indlysende, at mennesket kan få kendskab til hele universet ved at opdage og mestre alle mulige vibrationsfrekvenser, det vil sige alle de bevidsthedstilstande, der kan opnås, herunder også de skjulte. De vise mænd fra Vesten påpegede, noget lakonisk, idet de fuldt ud anerkendte betydningen af resonans: ”Kend dig selv og kend hele universet sammen med dets mystiske energier.” Til gengæld udtrykte de vise mænd fra Østen den samme sandhed på en lidt anden måde: ”Hvad der findes her i dit væsens mikrokosmos, kan findes alle steder i makrokosmos eller universet. Hvad der ikke kan findes her i dit væsens mikrokosmos, kan ikke findes i makrokosmos eller universet.”

Den ihærdige yogi, som i klarhed er intuitivt bevidst om disse sandheder, opdager med fryd og glæde, at resonans er et konstant fænomen og nemt at føle. Det er et fænomen, som de autentiske yogametoder forsøger at bruge udelukkende på en gavnlig, skabende og balanceret måde. Således fremmer det menneskets fuldendelse og integration i den kosmiske universelle harmoni. Mennesket vil blive bekendt med hele det univers, som holder omfavner hende, gennem resonans, og hun vil lære sig selv fuldstændigt at kende; til gengæld vil hun holde indeholde universets essens af i sit eget mikrokosmos.

Disse realiteter repræsenterer de grundlæggende egenskaber, der definerer resonans som et universelt princip. Yoga- og tantratraditionen præsenterer læren i mere eller mindre skjult form, idet den netop har dette princip om resonans som fundament, og støtter det på forskellige måder. Læren bevidner, at resonans faktisk repræsenterer grundlaget for viden og tanke, og det betyder, at viden på verdensplan er resonans.

Ud fra det her præsenterede kan vi drage den konklusion, at fænomenet resonans er en selektiv, reversibel, dynamisk (resonans producerer og bliver produceret på samme tid), indirekte manifesterende (i tid og sted) proces, og det sker af sig selv. Resonans er immateriel, energetisk (usynlig) og skaber et såkaldt resonating field, resonansfelt. Vi kan sige, at der ikke er nogen proces eller noget fænomen i skabelsen, som ikke er underlagt de individuelle enkelte love om resonans.

Published by natha.net
Taken from www.yogaesoteric.net
http://www.yogaesoteric.net/content.aspx?lang=EN&item=3663