at kun det fysiske aspekt står tilbage og yoga for alt for mange nu om dage associeres med en slags langsom gymnastik i mærkelige stillinger, frataget den oprindelige essens; den spirituelle del af yogaen, som går ud på at vække hele sit latente potentiale i en uanet vifte af vidunderlige kvaliteter og i sidste ende det Højeste Selv, ATMAN, – afholder Natha Yogacenter en konkurrence for deres elever med henblik på at bidrage til fremmelsen af spiritualitet og spirituelle værdier.

 

Selvom det er en rigtig konkurrence med 1., 2. og 3. præmier er det dybereliggende formål dog ikke så meget at fremme konkurrencen deltagerne imellem, – i langt højere grad er tanken, at hver enkelt gennem deltagelse i denne konkurrence ved afslutningen på hvert år kan få en feedback på deres transformation i det forgangne år. Tanken er, at alle skolens elever hvert år kan komme og praktisere i fællesskab, nyde godt af den opløftede spirituelle atmosfære, som de i fællesskab opbygger under konkurrencen og gennem deltagelsen spejles deres udvikling tilbage til dem, så de oplever større klarhed på deres vej. På denne måde er det nærmere en konkurrence, hver deltager har med sig selv; de overvinder begrænsende blokeringer og hæmninger og hvert år får de mulighed for at måle deres egen udvikling og på denne måde virkeliggør de ideen om vedvarende transformation, som også er Natha’s motto.

 
Selvom denne form for yogakonkurrence har eksisteret siden Grieg (Gregorian Bivolaru, den spirituelle mentor for skolen) første gang introducerede det i Rumænien i 1990, er det dog ikke en ny idé. I oldtiden var der tradition for at alle de spirituelle skoler mødtes til storslåede spirituelle fremvisningsarrangementer, hvor hver enkelt gren eller spirituel tradition fremviste deres praksis for et talrigt publikum. Dengang var det dog ikke en konkurrence med vindere – faktisk var publikum de store vindere i disse optrin, for de fik lejlighed til at blive inspireret, når de lyttede til de spirituelle skoler, som forklarede baggrunden for deres spirituelle system og fremviste de mest usædvanlige resultater. Det var alt i alt en storslået spirituel fest som på een og samme tid var en hyldest til de spirituelle værdier og en stor inspiration for publikum, som efter sådanne fremvisninger ofte fik mod på selv at påbegynde en spirituel praksis.

Konkurrencen i Natha yogacenter er tilpasset en mere nutidig ånd, hvor konkurrencemomentet og ikke mindst præmierne til de 3 vindere giver endnu et incitament til at deltage og yde sit allerbedste.

yoga competition 1

Koncenrationen er intens i de 40 minutter, deltagerne har,
til at besvare de teoretiske spørgsmål fra yogakurset.

… og den er ligeså intens hos juryen, der giver points.

Konkurrencens discipliner bestod af 5 dele, hvoraf de 3 første overvejende var teoretiske (selvom teori alene ikke vil kunne hjælpe en person til at besvare dem alle), mens de 2 sidste gik ud på at udføre asanas (yogastillinger). I det følgende forklares hvert af de 5 punkter:

yoga competition 2

– Teori
Dette punkt bestod af 4 seperate spørgsmål, som kan besvares, når man har læst og lært det skriftlige materiale på første år. En teoretisk forståelse er forudsætning for at vide, hvor vi bevæger os hen, hvorfor og hvordan. På denne måde er vi afhængige af vores viden, for at kunne transformere os selv optimalt.
Korrekt besvarelse af de 4 spørgsmål gav 250 points pr spørgsmål og det højest opnåelige var således 1000 points.
– Subtil perception (opfattelse).
Da skolens udviklingssystem i høj grad lægger vægt på loven om ressonans, hvor man aktivt tuner ind på en bestemt vibrationsfrekvens (bevidsthedstilstand eller energi) i universet (makrokosmos) for at forstærke den i sit eget væsen (mikrokosmos), er det et vigtigt element i transformationsprocessen, at man efterhånden udvikler så præcis og korrekt en subtil opfattelsesevne, som muligt.
Denne test var udarbejdet således, at Juryen (som bestod af 11 af Nathas undervisere) mediterede og udsendte en subtil tilstand, som deltagerne i konkurrencen så skulle opfatte. Der blev nævnt 7 mulige tilstande, hvoraf 3 blev eksemplificeret efter hinanden: Ydmyghed, spirituel aspiration og enorm vitalitet. Hver korrek opfattet tilstand gav 500 points. Det højeste antal point denne del kunne give var således 1500 points.
– Intuitiv logik
Den spirituelle udvikling er fuld af fristelser og forhindringer og derfor kræver det både intelligens og intuition at vandre på dens snoede stier. Denne del af testen bestod af 5 spørgsmål, som beskrev en kringlet problematik, som deltagerne skulle løse. Hvert korrekt svar gav 200 points og det højeste samlede antal points for denne del var således 1000 points. Du kan læse spørgsmålene her og du kan læse de korrekte svar her, hvis du gerne selv vil prøve kræfter med denne del af testen.

Den næste del af testen bestod af udførelsen af asanas, opdelt i 2 kategorier:
– Asanas med vægt på udførelsens korrekthed, attitude og subtile fokusering
Her behøvede deltagerne ikke stå længe i en asana, men ville få point for hvor korrekt den var udført, på deres subtile fokus på den ressonans, som pågældende asana ville fremkalde og på hvor koncentrerede de var i deres udførelse. De blev testet gennem 3 asanas: trikonasana, ardha matsyendrasana og halasana. Det maksimale antal point man kunne få for hver asana var 500 point. 3 af underviserne fra juryen gav hver især points og deltageren fik så gennemsnittet af de 3 pointsæt. Det maksimale antal points for denne del var 1500 points.
– Asanas med vægt på vedholdenhed og udholdenhed i udførelsen
I denne sidste del af konkurrencen drejede det sig ikke om, hvor godt man udførte stillingen, ikke engang om man fokuserede godt, – men blot om hvor længe man kunne stå i de 3 asanaer: chakrasana, garudasana og sarvangasana. Den, som stod længst, fik 800 points, den som stod næstlængst fik 400 points, den næste fik 200 points og den fjerde fik 100 points.

 

Det samlede maksimale antal points, som en deltager kunne opnå, var således 6500 points.

yoga competition 3

De andre deltagere begynder at meditere, mens de venter.
Og juryens tidsmåler sidder opmærksomt og spændt, endnu …
Ingen anede, hvor længe der ville gå.

Præmierne
Som tidligere nævnt, var det vigtigste element i denne ”konkurrence”, at man fik en feedback på sin egen vedvarende transformation, i højere grad end at konkurre med de andre. De præmier, som vinderne modtog, var dog også et incitament, som samtidig befordrer den fortsatte transformationsprocess for de respektive vindere.

yoga competition 4

Også de modige deltagere fra de yngste årgange modtager et diplom
og en lille præmie for deltagelse i årets
Konkurrence til fremmelse af spirituelle værdier.

Den heldige vinder af 1. Præmien vandt:
2 måneders gratis deltagelse på enten det intensive yogahold eller det intensive tantrahold
Gratis deltagelse, samt kost & logi til Nytårets Silent Retreat 2011/2012
En middag for to i vegetarrestauranten Ambrosias Have
Bogen:  ”The secret tantric path of love” signeret af forfatteren Gregorian Bivolaru
DVDen: ”Mysteries of Tantra”
Samt diverse andre spirituelle bøger, chokolader osv.

Den heldige vinder af 2. Præmien vandt:
2 måneders gratis deltagelse på enten det intensive yogahold eller det intensive tantrahold
Gratis deltagelse, samt kost & logi til enten VIRA eller Shakti lejren i påsken 2012
En middag for to i vegetarrestauranten Ambrosias Have
Bogen:  ”The secret tantric path of love” signeret af forfatteren Gregorian Bivolaru
DVDen: ”Mysteries of Tantra”
Samt diverse andre spirituelle bøger, chokolader osv.

Den heldige vinder af 3. Præmien vandt:
2 måneders gratis deltagelse på enten det intensive yogahold eller det intensive tantrahold
Gratis deltagelse i en af Nathas workshops efter eget valg
En middag for to i vegetarrestauranten Ambrosias Have
Bogen:  ”The secret tantric path of love” signeret af forfatteren Gregorian Bivolaru
DVDen: ”Mysteries of Tantra”
Samt diverse andre spirituelle bøger, chokolader osv.

Hvem vandt årets konkurrence til fremmelse af spirituelle værdier i Natha 2011  
Inden vi går videre med de konkrete vindere af årets konkurrence og feedback på transformationen, skal det nævnes, at konkurrencen vitterligt bød på store overraskelser og i det hele taget var en vidunderlig spirituelt opløftende begivenhed. Stemningen var mættet af intensitet, nærvær og fællesskab.

De mest bemærkelsesværdige resultater var i den spirituelle perception (opfattelse) og udholdenhed i asanas. I den spirituelle perception, opfattede samtlige deltagere mindst en af de eksemplificerede tilstande; vinderen opfattede alle 3 tilstande korrekt, mens en anden opfatte 2 af dem. Dette er et virkelig godt resultat, som ikke kunne have været opnået ved et tilfælde.

En anden helt ekseptionel overraskelse opstod under vedholdenheden i udførelsen af asanas. Hele arrangementet var sat til at vare 4 eller højst 4½ time, så eleverne efterfølgende kunne fortsætte til Gradueringsfesten kl 18.30.
Men i vedholdenhedstesten blev vinderen stående i chakrasana i hele 9 minutter, i Garudasana i 48 minutter og i Sarvangasana i 4 timer og 30 sekunder. Dette er en helt usædvanlig præstation, som også havde dybe effekter på både udøveren og tilskuerne, som vi vil vende tilbage til senere.

Premierne gik til følgende personer:
3. præmien gik til Mathias Bettinelli som fik 3980 points
2. præmien gik til Cristian Opris, som fik 4211 points
1. præmien gik til Vlad Craciun , som fik 5383 points

yoga competition 7Alle klapper begejstret, da Vlad endelig kommer ned
fra sarvangasana efter 4 timer og 30 sekunder.

Efter præmie-overækkelse og knus, blev vinderen Vlad inviteret til at sige et par ord, – hvis han da kunne bevæge sig…
Det kunne han nu godt, med stor ydmyghed og en dyb indre fred og lykke, som stille strålede omkring ham, sagde han: ”Jeg takker jer alle for at i støttede mig. Det er godt at vide, at alt er muligt – selvom det nogengange er hårdt. Og vi har en retning, som vores spirituelle mentor viser os – dette er den bedste vej, jeg har kunnet se…  Tak!”

Mihai Stoian, koordinerende leder for yogalærerteamet gav både deltagere og publikum et par ord med på vejen:
” At stå i 4 timer i en hvilken som helst yogastilling er ekseptionelt. Selvom der står i yogateorien, at hvis man står i en asana i 3 timer og 48 minutter, begynder tilstande af kosmisk bevidsted at tone frem, er der sjældent mange, som prøver det. Grunden til at vi lægger denne konkurrence efter første år, og også giver diplomer for at have bestået det første år, er at først efter et år, begynder folk at vælge ud fra de muligheder, der findes. Indtil da er der mange, som falder fra. Først efter 1 år ved man, hvad det vil sige at udvikle sig spirituelt. Men den næste store test er sommerferien, hvor endnu flere falder fra end de gør på grund af de spirituelle tests”.

Her følte en af de modige begyndere fra 1. år, som også havde deltaget i konkurrencen, trang til at komme op og give sit besyv med aftenens afsluttende kommentar.
Jan fra 1. års tantra hold, gik op til mikrofonen og afsluttede med disse lovende ord: ”Jeg takker for Natha Yogacenter, som har forandret meget i mit liv og jeg er ekstremt glad for tantrakurset, så jeg kommer helt sikkert tilbage efter sommeren!”

yoga competition 8

1. Præmien gik til Vlad Craciun, som afsluttede med 5383 points ud af 6500 mulige.
Den største præmie var nok gevinsten efter at have stået 4 timer i sarvangasana:
Dyb indre fred og lyksalighed udstråler fra den ydmyge vinder.

Interview med vinderen af årets yogakonkurrence; Vlad Craciun

Efter konkurrencen interviewede vi Vlad, for at høre hvordan han havde oplevet det hele – ikke mindst de 4 timer i sarvangasana, og hvad der havde fået ham til at begå så usædvanlig en dåd.
Vlad går til yoga på 9. år og er fra Rumænien, han er netop kommet til Danmark. Vi sidder inde på kontoret og Vlad udstråler stadig en stille lyksalig fred, mens han ydmygt og lidt genert besvarer vores spørgsmål.

Hvordan gik det til at du kom til at deltage i konkurrencen?
Jeg var i færd med at lave mit eget yogaprogram i en af yogasalene, da min ven Catalin kom og sagde: ”lad os gå over og deltage i konkurrencen”. Jeg havde slet ikke tænkt på at deltage og var ikke forberedt, men da han gentog: ”lad os gå over og deltage i konkurrencen”, sagde jeg okay.
Det var en god oplevelse. Jeg er meget glad for at jeg deltog. Jeg følte, at jeg lavede yoga med mine venner og tænkte; ”hvorfor ikke, – hvis det vil hjælpe det subtile felt.”

Det er meget usædvanligt at blive stående 4 timer i Sarvangasana, – var det svært? Hvad følte du?
Da jeg hørte om Sarvangasana, smilede jeg og tænkte: ”lets relax”, for jeg har før lavet denne stilling 30 min dagligt. Den første 1½ time var jeg ret afslappet; jeg arbejdede med mantras, ønskede at være forenet med vores spirituelle guide og Gud. Mellem den anden og den tredje time havde jeg en test; jeg tænkte: ”måske er det bedre ikke at overdrive”. Men så gik der 3 timer og jeg kunne fortsætte, efter 3 timer og 48 minutter tænkte jeg: ”okay – lad os stå i 4 timer”.

På en vis måde kom der nogle prøvelser; mine tæer blev helt stive og der var mange ting, men det var som en spirituel vej i sig selv; jeg havde besluttet mig for at stå i 4 timer og så måtte jeg være der, dette stod helt klart i mit sind. Jeg havde en motivation: det er godt at erkende, at det er muligt, både for mig og for dem, som var tilstede.

Jeg følte mange vibrationer, mit sind blev mere og mere stille.

Hvad var den største udfordring?
Det var en tanke, som sagde: ”lad os ikke overdrive, lad os spare på kræfterne, for du ved ikke, hvad der er det næste. Nogengange er det godt at tænke på dette, men andre gange handler det i virkeligheden mere om komfort og bare at give op. Nogengange når jeg er træt og laver min tapas meget sent, opdager jeg, hvor mange ressourcer vi har: Hvis Gud er med os og støtter os, behøver vi blot bede og så at handle.

yoga competition 9

“Du kommer i kontakt med digselv og det er så overordentligt usædvanligt,
der findes så meget lykke, det kan ikke beskrives …”

Det står skrevet i yogateksterne, at man lettere vil opleve en tilstand af Samadhi, hvis man står i den samme yogastilling i 3 timer og 48 minutter – hvad oplevede du?
Der var meget stille, jeg kunne stadig føle min krop, men jeg havde en meget dyb tilstand af fred og afslappethed, jeg følte fred med migselv og lykke. Jeg var der bare og det var godt. Jeg ved ikke noget om Samadhi, men jeg følte mig meget nær den fred og lykke, jeg har følt i mine bedste øjeblikke. Jeg følte mig meget afslappet.

Her er det som om Vlad genoplever tilstanden, som gennemstrømmer hele hans udstråling og gør hans stemme uendeligt blid, idet han gentager: ”meget afslappet”.
Vlad fortsætter: Alt er muligt, det er virkelig sandt, hvad vi læser i yogateorien. Det er som guld, noget meget værdifuldt, vi har og vi må passe godt på det og gøre vores bedste for at transformere os selv. For at forstå mere og hjælpe andre til at forstå mere og at gøre det, vi virkelig er kommet for at gøre – jo hurtigere vi gør det – jo bedre.

Målet er det samme, vi kan vælge at gå direkte eller vi kan løbe fra vores frygt og undgå den. Vi må gøre vores bedste for at gøre vejen så direkte som muligt, så den bliver den korteste vej til vores destination, som er Gud, hvor der er lykke og stilhed. Hvor der er lykke og stilhed. Og det er ikke bare en lykke, som er afhængig af noget ydre, for dette er blot relateret til begær. Og begær fører blot flere begær med sig (dette er den lange vej). Den korte vej er den, som vores spirituelle mentor Grieg viser os, nogen gange kan vi føle os trætte, eller vi tror ikke på os selv, måske forstyrres vi af tanker, som holder os tilbage, eller fristelser, men den korteste vej er meget enkel: Elsk så meget du kan, gør så meget du kan og fokuser på at transformere dig så meget du kan og på at forstå.

Løb aldrig væk, hvis du vil gøre noget, skal du bare blive ved, uanset hvor mange forhindringer, vil det lykkes til sidst. Hvis vi har tillid til at denne vej er god og at den er den korteste, så skal vi bare fortsætte, – med Guds hjælp vil det lykkes. Du kommer i kontakt med digselv og det er så overordentligt usædvanligt, der findes så meget lykke, det kan ikke beskrives …  Ja, så mit afsluttende ord er: ”keep going”.

Natha Yogacenter siger tak til Vlad for at vise os denne ekstraordinære dedikering til sin praksis og tak til alle deltagere og  publikum i årets ”Konkurrence til fremmelse af sprituelle værdier”, som er en tilbagevendende begivenhed, hvor elever hvert år kommer for at måle deres vedvarende transformation ved at praktisere i hinandens fællesskab.